Migrace aplikací na platformu Azure – kompletní materiály a 4.díl


Ve středu 25.1. se uskutečnil závěrečný LiveMeeting na téma migrace aplikací na Azure platformu, který se soustředil na možnosti podpory a další organizační záležitosti, čímž se odlišoval od tří předchozích, technicky zaměřených dílů.

Přinášíme proto kompletní přehled všech materiálů:

  1. Migrace relační databáze – záznam, prezentace, otázky a odpovědi
  2. Migrace aplikační vrstvy – záznam, prezentace, otázky a odpovědi
  3. Migrace nerelačních úložišť – záznam, prezentace, otázky a odpovědi
  4. Možnosti podpory – záznam, prezentace, otázky a odpovědi níže

Po prvním dílu věnovaném migraci relační databáze a druhém dílu věnovaném migraci aplikační vrstvy, se třetí díl soustředil na možnosti dalšch nerelačních datových úložišť, které nejčastěji slouží jako náhrada souborového systému.

Otázky a odpovědi ke 4. dílu

Jako obvykle jsme si dovolili vaše otázky jazykově a stylisticky upravit.

Je možné zaregistrovat aplikaci i ze Slovenska?
Ano, možné to je, jenom při registraci zadáte Slovensko jako zemi původu aplikace. Jelikož Slovensko je zařazeno mezi země, kde bude Windows Azure dostupné během několika měsíců, poskytujeme partnerům troche jiné podpůrné program, než v zemích, kde již WA standardně běží. Pokud budete mít podrobnější dotazy, směrujte je prosím na Ondrej.Strba@microsoft.com.

Pokud by naším zákazníkem byla větší firma, existuje jiná možnost (velkoobchodní) pro založení účtu než pomocí platební karty, totéž pak pro následné úhrady?
Je možné zažádat o platbu na fakturu, v rámci procesu je žadatel validován přes adresu a finanční plnění (např. účet za služby jako jsou elektřina nebo telefonní linka). Více informací je zde. Další možností je uzavřít Enterprise Agreement, což je zjednodušeně předplacení služeb výhodné u větších objemů konzumace služeb. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Existuje něco jako TransactionScope při práci s různými úložišti (SQL, Azure Blob, Azure Table...)? Nebo jsou možné alespoň některé kombinace?
Azure Storage (Table, BLOB, Queue) nemá žádný transakční monitor, nemůže se tudíž připojit k distribuovaným transakcím a platí zde 1 HTTP požadavek = 1 transakce. SQL Azure podporuje transakce pouze nad jedinou databází, nikoliv distribuované. TransactionScope je možné používat pouze při splnění určitých podmínek. Více informací zde.

Pokusil jsem se spustit nahraný meeting č. 2, ale nemohu jej spustit. Můžete mi říci, co potřebuji pro přehrání? Mám Windows 7, meeting nelze přehrát ani ve Windows Media Playeru, ani třeba ve VLC media playeru.
Nahrávka je k dispozici ve dvou formátech – první je spouštěn pomocí pluginu v prohlížeči, druhý je WMV video, což je asi méně problémová volba. Nepotřebujete nic speciálního, vše by mělo bez problémů běžet v libovolném přehrávači. Druhou lekci (WMV) jsem teď zkoušel a nenarazil jsem na problém.

Jaké jsou právní aspekty v případě že aplikace provozovaná v cloudu porušuje zákony země, kde je umístěno datové centrum, ale neporušuje zákony země, kde je aplikace využívána?
Nejsme právníci, ale obecně lze říci, že obsah datového centra musí splňovat zákony země, ve kterém je umístěno. Uživatel se musí řídit zákony země, ve které se momentálně nachází.

Běžná Windows nelze jen tak pronajímat, předpokládám, že přeprodej Azure služeb koncovému zákazníkovi možný je bez omezení?
Je to možné s malými omezeními – není možné využívat Remote Desktop Services a Rights Management Services. Exaktní popis naleznete na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=206791

Když nasadím novou verzi aplikace a stará verze běží a zpracovává požadavky, jak reálně je provedeno 'přepnutí'? Jde mi o situaci, kdy na staré verzi běží dlouhotrvající požadavek (transakce), který nechci přerušit ... je nějak zajištěno, že nové požadavky jdou na novou verzi, a stará se nechá 'doběhnout'?
Přepnutí v podstatě znamená přesměrování nových požadavků na novou verzi. Stará verze zůstává běžet tak dlouho, jak dlouho ji běžet necháte a může dodělat cokoliv chce. Pokud byste nechával otevřenou transakci mezi více požadavky, tak by to samozřejmě byl problém, nicméně je třeba říci, že by to rozhodně nebyla dobrá škálovatelná architektura – a to bez ohledu na to, zda běží v Azure.

Do kterého datového centra mám umístit aplikaci, aby byla co nejblíže uživatelům v ČR z hlediska rychlosti.
Určitě Amsterdam (West Europe) anebo Dublin (North Europe) – více zde. Doba odezvy bude asi dost podobná, hodně to bude záviset na konkrétním poskytovateli internetu. Nejlepší asi bude nasadit mini-aplikaci na obě místa a odměřit ping.

Děkujeme za váš zájem o kurs a těšíme se někdy brzy na shledanou,

Michael

Comments (0)

Skip to main content