Nový výborný nástroj pro správu SQL Azure


Webová aplikace pro správu databází SQL Azure prošla v naprosté tichosti poměrně zásadní inovací. První změna, která vás praští do očí je, že celý design byl výrazně “metroizován”:

image

Ať se vám to líbí nebo ne, Metro rozhraní vás asi bude v budoucnu stíhat na každém kroku. Pokud se přesuneme do faktičtější roviny, najdeme řadu nových věcí, které v předchozí verzi rozhraní nebyly (alespoň si to myslím, neboť prověřit se to zpětně už nedá). Prvním je souhrnná obrazovka se stavem databáze a spotřebou diskového prostoru a času procesoru:

image

Dále si můžete pohodlně zobrazit seznam nejčastějších dotazů v uplynulém období a interaktivně ho třídit (dříve jste museli totéž dělat nepohodlně přes T-SQL a systémové pohledy). Vidíte tedy hned, jak je na tom váš server/databáze:

image

Po kliknutní na dotaz si můžete zobrazit jeho podrobnější charakteristiky – zjistíte, zda nemá výkonnostní problémy, případně si zobrazíte jeho prováděcí plán ve třech nabízených pohledech:

image image image

V seznamu tabulek vidíte přehledně jejich velikost:

image

Můžete si zobrazít závislosti příslušné tabulky:

image

Kromě editace schématu je k dispozici též editace dat a nově též indexů a klíčů

image image image

anebo třeba editace uložených procedur s barevným zvýrazňováním syntaxe:

image

Samozřejmě, i se všemi vylepšeními tento nástroj nenahrazuje plnohodnotnou zprávu pomocí SQL Server Management Studia. Nicméně je jeho pohodlnou alternativou v situaci, kdy je třeba rychle něco provést. K pohodlnosti použití přispívá i to, že si nemusíte pamatovat zadne slozite URL – správa se provádí na adrese http://dns.adresa.vaseho.sql.azure.serveru (pozor, počítač ze kterého správu provádíte musí být povolen pomocí firewall pravidel na serveru).

Michael

Rovněž se můžete přepnout do kontextu serveru a zobrazit si dostupné databáze, případně seznam a výsledky prováděných úloh (export, import, updgrade schématu apod.)

image

Comments (0)

Skip to main content