Poslední možnost zakoupit Visual SourceSafe


Microsoft Visual SourceSafe bývalo nepoužívanější prostředí pro správu zdrojových kódů. Aktuálně dostupná verze byla uvolněna na přelomu roku 2005 a 2006 zároveň s uvedením jeho náhrady – Microsoft Team Founadtion Server. TFS jak z funkčního tak i technologického hlediska posunuje správu zdrojového kódu a celého projektu o několik generací dále.

SSafeBoxProdukt Microsoft Visual SourceSafe se již dále nevyvíjí a blíží se ukončení fáze všeobecné odborné podpory k 10.7.2012. Prodloužená podpora Visual SourceSafe bude však zajištěna až do 11.7.2017. Více o životních fázích produktů Microsoft…

S ukončením všeobecné podpory SourceSafe také souvisí odstranění produktu z ceníků Microsoft a to k 1.1.2012. Protože na Visual SourceSafe stále je navázáno mnoho projektů včetně aplikací, které nesouvisí s vývojem software, doporučujeme zkontrolovat zda nepotřebujete pořídit ještě nějaké samostatné licence VSS. Jenom pro zajímavost, nově připravované Visual Studio vNext bude stále umožňovat SourceSafe připojit. Visual SourceSafe je samozřejmě zařazeno do archivních produktů pro MSDN předplatitele, stejně jako např. Visual Basic 6.0.

Visual SourceSafe se licencuje per user a jeho jednotková "krabicová" cena je kolem 500 EUR (v multilicencích levněji). Pro vývojáře a zejména malé týmy používající Visual SourceSafe máme připraveny technické přechodové scénáře a migration nástroje na TFS, a také z cenového hlediska více než plnohodnotnou náhradu. Jedná se o “krabicovou verzi plnohodnotného TFS 2010, která obsahuje právo přístupu 5 uživatelů. (Pro malý tým s pěti uživateli  je TFS 2010 tedy 5x levnější než VSS 2005.)  Uživatelé VSS mohou také upgradovat na TFS2010 – viz. poslední položka.VSSTFSFPP

Nezapomeňte, že k TFS 2010 se mohou připojit pomocí zdarma stažitelného Team Foundation Server MSSCCI Provideru majitelé starších a externích nástrojů např.   
- Visual Studio .NET 2003    
- Visual C++ 6 SP6            
- Visual Visual Basic 6 SP6   
- Visual FoxPro 9 SP2         
- Microsoft Access 2007       
- SQL Server Management Studio
- Enterprise Architect 7.5    
- PowerBuilder 11.5           
- Microsoft eMbedded VC++ 4.0
- …

Více o přechodu ze SourceSafe na TFS najdete v příspěvku TFS 2010 pro jednotlivce a malé týmy.

Buri

Comments (0)

Skip to main content