WebMatrix 2 Beta


Dnes byla uvolněna nová verze nástroje Webmatrix 2 Beta. Asi nejzásadnější novinkou je IntelliSense pro všechny podporované jazyky. Mezi další novinky patři kontextová nápověda, vylepšené nástroje pro práci s databázemi a nové šablony Razor. Webmatrix 2 Beta je také možné rozšiřovat o nástroje třetích stran díky extensibility framework.

Štěpán

Comments (0)

Skip to main content