EAP – nejvýhodnější způsob pořízení licencí aplikační platformy Microsoft


Pro zákazníky, kteří hledají výhodný způsob jak dlouhodobě využívat aplikační platformu Microsoft a snížit náklady na pořízení softwaru, je připravena speciální licenční smlouva – „Enrollment for Application Platform“ (EAP).
Pomocí flexibilního licencování EAP může zákazník získat nejnovější aplikační produkty se slevou až 40 procent.

image

EAP má mnoho atributů a výhod „velké podnikové smlouvy“ Enterprise Agreement. Na rozdíl od ní není uzavření EAP smlouvy limitováno stovkami počítačů. Je určena i pro menší společnosti, které však využívají více MS SQL, BizTalk, SharePopint serverů nebo mají skupinu vývojářů pracující s Visual Studiem .

Přesto, že se v některých případech může jevit smlouva EAP jako nejvýhodnější způsob jednorázového získání software, je naopak koncipována primárně pro společnosti, které hodlají dlouhodobě využívat benefitů Software Assurance (MSDN je Software Assurance pro Visual Studio).

Principy smlouvy EAP:
  • Existuje určité minimální množství serverových a/nebo vývojářských licencí, které umožňují smlouvu otevřít (Minimální množství produktové skupiny v první objednávce.)
  • Smlouva EAP je vždy včetně Software Assurance, je platná 3 roky (SA benefity a služby na 3 roky s možností dalšího obnovení.)
  • Nejnovějšími aplikačními licencemi musím pokrýt všechny provozované starší odpovídající systémy aplikačního software Microsoft, případně vývojáře pracující se starší verzí. (Standardizace staršího a nově potřebného MS software na aktuální verzi. )
  • Pokud vlastním jakékoli starší licence některého z produktů, pak je mohu/musím započíst do úvodní objednávky ale nemusím na ně pořizovat novou licenci. Ta je odložena, stačí koupit pouze Software Assurance a to i v případě, že byly licence pořízeny v minulosti bez SA nebo SA expirovalo. (Úspora oproti nákupu nové licence.)
  • Další potřebné licence se hlásí/přikupují zpětně podle reálného použití, vždy po roce nebo po třech letech, podle typu smlouvy tzv. 1Y TrueUp nebo 3Y TrueUp. (Tříleté období je určeno pro rychle rostoucí společnosti, které plánují zdvojnásobení potřebných licencí během třech let.)
  • Na konci smlouvy vlastní společnost všechny verze, na které si pořídila v minulosti nebo v průběhu smlouvy formou Licence. (Zde je hlavní nevýhoda smlouvy pro firmy hledající jednorázové levné zalicencování: V případě, že máte nasazeny licence získané formou SA ze starších licencí, u nichž byla odložena platba za licenci a nechcete dále pokračovat v SA na tyto produkty, pak pro jejich další legální používání je potřeba doplatit odloženou cenu Licence.)
  • Součástí benefitu smlouvy je neomezený reaktivní Premier Support - incidenty pro SQL Server, SharePoint Server a BizTalk Server.

Bližší popis najdete na http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enrollments.aspx#tab=2
nebo v EAP prospektu ze kterého jsou následující obrázky:

clip_image002image

Pro Certifikované partnery společnosti Microsoft s vývojářskou certifikací Gold a Silver máme připravenu zcela nestandardní variantu EAP, pomocí které mohou tyto společnosti získat komerční licence Visual Studia Ultimate případně i další Visual Studio produkty. Ty na rozdíl od propůjčených MSDN z MPN programu mohou použít na projekty nebo úpravu svých krabicových licencí pro konkrétního zákazníka (viz. Rozdíl mezi placeným MSDN a Partnerským MSDN). Obecně se jedná zejména o započtení MPN licencí do minimální objednávky pro snížení/zrušení minimálního úvodního limitu a umožnění povýšit propůjčené MSDN Premium na plnohodnotné komerční MSDN Ultimate asi jen za čtvrtinu běžné ceny VS Ultimate licence atd.
Uvedená Promo možnost využít nestandardní programu EAP pro certifikované partnery je platná pro smlouvy uzavřené do konce roku 2011.

Buri

Comments (0)

Skip to main content