Jak správně lokalizovat aplikaci pro Windows Phone marketplace?


Globalizujte svojí WP aplikaci a prodávejte také mimo ČR! Jak a proč je důležité to udělat správně? Je potřeba, aby App Hub při nahrávání aplikace na MP poznal, že aplikace je určena pro více zemí. Pro správně lokalizovanou aplikaci totiž App Hub nabídne možnost zadat popis a klíčová slova pro každou zemi zvlášť. Totéž se týká i snímků aplikace.

Jak tedy na to?

Nejprve do projektu přidáme Resource File do předem připraveného adresáře (není podmínkou, ale mám rád pořádek Smile).

ResourceDefault

Po přidání by měl Solution Explorer vypadat asi takhle. Všimněte si, že se mi vytvořit automaticky generovaný soubor Resource.Designer.cs v němž je definována třída Resource, kterou budu dále používat.

ResSolExplorer

V nově vytvořeném RESX souboru je třeba vyplnity potřebné stringy, které budou v aplikaci potřeba. Nezapomeňte Access Modifier nastavit na Public. Tato textová sada bude použita v případě, že nebude specifikován jazykový kontext.

ResPublicToUseInXAML

Vytvořte tolik RESX souborů do kolika jazyků budete aplikaci chtít lokalizovat. Je třeba dodržet názvové konvence. Kódy jednotlivých kultur najdete zde.

ResPublicToUseInXAMLEN

Poslední, kterou je ještě třeba připravit, než se vrhneme na kód, je nastavení Neutral Language. Pokud aplikace bude mít pouze jednu jazykovou sadu, pak marketplace bude ukazovat právě tento jazyk.

image

Seznam všech kulturních kontextů je třeba zapsat do souboru .CSPROJ vašeho projektu.

csproj

Vysledna aplikace bude přepínat jazykovou sadu na základě stisku tlačítek.

CZWPENWP

V MainPage.XAML.cz budeme potřebovat ještě dvě knihovny.

using

Po načtení stránky a po sticku tlačítek budu nastavovat kulturní kontext aplikace a aktualizovat texty aplikace.

MainCSCode

V našem případě je to sice nadbytečné, protože texty nastavuji za běhu, ale pro úplnost použijeme lokalizované texty I v .XAML. Nejprve je třeba v App.XAML.CS přidat třídu například LocalizedStrings.

AppCS

Potom v App.XAML přidáme do Resources.

XAMLAppRes

A následně použijeme pro Content tlačítka.

MainPageXAMLtxts

Přeji hodně zahraničních uživatelů vašich aplikací Winking smile 

Filip

Comments (0)

Skip to main content