Jak nahrát na Windows Phone marketplace aplikaci s trial verzí?


trialfullPřidat do aplikace možnost stáhnutí trial verze je poměrně jednoduché. Cílem malé testovací aplikace bude změna textu v závislosti na tom, zda mám spuštěnu trial verzi nebo verzi plnou. Pokud mám spuštěnu trial verzi bude přístupné tlačítko, které po stisku uživatele přesune na stránku aplikace na marketplace, kde má možnost koupě plné verze. Přípravu projektu na trial možnost rozdělím na dvě části – přípravu v kódu a přípravu v IDE Visual Studia.

Příprava kódu

Důležitá jsou v podstatě tři místa. Nejprve do souboru App.xaml.cs do třídy App přidáme boolean IsTrial a metodu DetermineIsTrial, která daný boolean nastaví. Rozdíl mezi trial a plnou aplikací je řešen podmíněným překladem pomocí TRIAL, který slouží pro ladění. V případě aplikace na marketplace bez podmíněného překladu se IsTrial zjišťuje pomocí instance třídy LicenseInformation.

appXAMLcsTRIAL

Vytvořenou metodu DetermineIsTrial pak zavoláme na dvou místech v souboru App.xaml.cs – při startu aplikace a při opětovné aktivaci.

launch

Pak už zbývá pouze pár řádek v MainPage.xaml.cs. Nejprve doplníme tělo metody po kliknutí na tlačítko. A dále už dle potřeby používáme vlastnost IsTrial – v našem případě dochází ke změně textu.

MainpageXAMLcs

Příprava IDE

Abychom si při ladění usnadnili práci přidáme jednu configuraci překladu navíc pro trial release. V menu Build/Configuration manager přidáme nové nastavení “release trial”.

ConfigurationManager

Následně pro tuto konfiguraci ve vlastnostech projektu přidáme TRIAL do podmínek překladu.

Properties

A je hotovo – nyní můžeme pro ladění trial a plné verze jednoduše přepínat přímo v nástrojové liště mezi “release” a “release trial”.

ReleaseTrial

Marketplace

Pokud jste vše provedli správně, tak při nahrání na marketplace vám bude zpřístupněno zatržítko “Enable trials to be downloaded”. V opačném případě jste udělali někde chybu.

MP

Hotový projekt PhoneApp3 k vyzkoušení si můžete stáhnout zde.

Filip

Comments (0)

Skip to main content