Imagine Cup – do NYC letí dva české týmy!


 

Dnes jsme se dověděli poslední potřebné hodnocení porotců (online kategorie), abychom mohli prohlásit: “Známe nejenom seznam oceněných v rámci České republiky, ale také kompletní seznam soutěžících, kteří letí do New Yorku!”.

Ale pěkně po pořádku. Nejprve bych si dovolil smeknout před všemi, kteří se do svého soutěžního projektu pustili a také ho dokončili.

České finále otevřel mimo soutěž příspěvek týmu Tavadaja ze Střední školy aplikované imagekybernetiky v Hradci Králové, soutěžící v kategorii Digital Media. Autory jsou Jiří Česák a Tadeáš Murdoch. Krátké video během 1 minuty dokáže velice vtipně vyjádřit kontrast mezi moderními technologiemi a leckdy běžnou realitou mnoha lidí. Podívejte se na YouTube.

A teď k cenám a oceněním.

V porotě zasedli a o výsledcích rozhodli: Ing. Ladislav Chodák, člen představenstva UNIS; Ing. Marek Beránek, ředitel Unicorn College; Martin Cígler, generální ředitel a předseda představenstva CÍGLER SOFTWARE; Jiří Hrma, šéfredaktor www.Smartmania.cz; Václav Nývlt, redaktor www.Technet.cz. Děkujeme!

V roli čestných porotců (bez rozhodovací pravomoci) zasedli: Ing. Martin Dittrich, výkonný ředitel Technologického centra v Hradci Králové; Mgr. Michal Hrabí, manažer MIC Jihomoravského inovačního centra; Ing. Zbyněk Poulíček, výkonný ředitel GINA Software; Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, proděkan pro vnější vztahy Vysokého učení technického v Brně. Děkujeme!

Speciální ceny:

Cenu interoperability získal tým CNX ze Střední školy aplikované kybernetiky v imageHradci Králové - Filip Herudek, Jiří Petržilka s projektem Writer For Windows Phone zaměřeným především na blogery a podporující protokoly MetaWeblog API, Blogger API, Atom publishing.

Cenu Windows Phone 7 získal tým Double Trouble Turtle Power z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického Brno – Peter Bartoš, Marián Hacaj, Katarina Kostyálová, Dana Petržalová s projektem ActivityBook určeným pro všechny, kteří chtějí zábavnou formou přispět ke svému zdravému životnímu stylu.

Cenu za nejlepší herní návrh získal tým WickedTeam z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického Brno - David Jozefov, Martin Wilczák, Michal Zachariáš s projektem FireFighters. Tento jediný český tým postoupil do závěrečných online bojů o finále v NYC a v době konání finále nebylo známo zda se mu podaří postoupit až do NYC.

Ceny v rámci kategorie Software Design:

image3. místo získal tým DBSys z Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové - Stanislav Hacker, Ondřej Macák, Martin Švadlenka s projektem Time to business. Cílem projektu je podpořit komunikaci mezi dodavateli a odběrateli a zprůhlednit výběrová řízení.

image2. místo získal tým Double Trouble Turtle Power z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického Brno - Peter Bartoš, Marián Hacaj, Katarina Kostyálová, Dana Petržalová s projektem ActivityBook určeným pro všechny, kteří chtějí zábavnou formou přispět ke svému zdravému životnímu stylu.

1. místo a cestu do New York City porota přisoudila týmu Celebrio z Fakulty informatiky Masarykovy university v Brně - Martin Novák, Petr Kunc, Pavel Smolka, Jan Volmut s projektem Celebrio software určeným uživatelům s potřebou jednoduchého rozhraní a především starším imageimagelidem.

Online kategorie:

Kompletní výsledky najdete zde, ale to opravdu zajímavé je fakt, že český projekt Celebrio imagedo NYC nepojede sám. Mezi prvních pět nejlepších týmů na světě v kategorii Game Design a podkategorii Windows / Xbox (XNA) se probojoval tým WickedTeam z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického Brno - David Jozefov, Martin Wilczák, Michal Zachariáš s projektem FireFighters.

Kompletní přehled všech projektů najdete ve sborníku 2011.

Poděkování za podporu týmů patří všem mentorům jednotlivých týmů: Ing. Peter Jurnečka, Ing. Rudolf Kajan, doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., Ing. Zbyněk Poulíček, Ing. David Procházka, Ph.D. a Martin Mercl.

Závěrem přejme

hodně štěstí týmům Celebrio a WickedTeam v New Yorku!

 

Filip

Comments (2)

  1. Iva says:

    Filipe, píše se rozhraní. To nemá s ránem nic společného :-)

  2. vyvojar says:

    Chybička se vloudila, díky :)

    opraveno

Skip to main content