Azure Akademie II–Kompletní výukové materiály


V březnu a dubnu jsme připravili on-line kurz Azure platformy o osmi lekcích. Ať už jste se zúčastnili nebo ne, mohou pro vás být zajímavým zdrojem informací výukové materiály. Zde je jejich kompletní přehled:

  1. „Windows Azure – správa a nasazení“ – materiály, otázky a odpovědi
  2. „Windows Azure – vývoj aplikací“ – materiály, otázky a odpovědi
  3. „SQL Azure“ – materiály, otázky a odpovědi
  4. „Azure Storage“ – materiály, otázky a odpovědi
  5. „Windows Azure – pokročilá témata a novinky“ – materiály, otázky a odpovědi
  6. „Integrace cloud a on-premises aplikací“ – materiály, otázky a odpovědi
  7. „Bezpečnost aplikací v cloudu z různých úhlů pohledu“ – materiály, otázky a odpovědi
  8. „Licencování a ceny“ – materiály, otázky a odpovědi

Hodně úspěchů při práci s Azure platformou přejí

Dalibor a Michael

Comments (0)

Skip to main content