Kodu, Díl 5 – Cvičení se studenty (délka, plocha, objem)


V tomto díle si ukážeme, jak by mohlo vypadat cvičení s žáky.

 1. Ukažte studentům následující parametry objektů a požádejte jim, ať řeknou jednotky, které k vyjádření těchto parametrů používají. Mohou vybírat z m, m2 a m3.
  1. plocha
  2. délka
  3. objem
  4. šířka
  5. výška
  6. obvod
 2. Zobrazte 3D čtyřstěn v Kodu. Výraz pro 3D čtverec je krychle, pro 3D obdélník je to kvádr.
 3. Řekněte studentům, že jednotkou délky, šířky a výšky jsou metry, kde jedna jednotka je jeden metr se zkratkou m.
 4. Vysvětlete studentům, že plocha je měřena v m2, protože pro její výpočet potřebujeme 2 hodnoty v metrech (délka, šířka).
 5. Vysvětlete studentům, že objem je měřen v m3, protože pro jeho výpočet potřebujeme 3 hodnoty v metrech (délka, šířka, výška).
 6. Vytvořte kvádry v Kodu, například velikosti 4 x 6 x 2. Požádejte studenty, aby určili délku, šířku, výšku, obsah, objem, obvod, povrch a objem a vždy zdůrazní, jaké všechny informace pro výpočet této hodnoty potřebují.
 7. Když studenti počítají objem, zeptejte se jich, zda výsledek (4x6) x 2 je stejný jako 4 x (6x2). Jejich názor ať odůvodní.
 8. Vytvořte v Kodu čtverec 2 x 2. Ať studenti spočítají jeho obvod a obsah.
 9. Ptejte se studentů na to, jak se mění různé výpočty, když jeden z parametru objektu se mění, zatímco jiný zůstává konstantní.
  1. Zeptejte se, "Jaký bude obsah objektu?"
  2. Zeptejte se, "Jaký bude obvod objektu?"
  3. Zeptejte se, "Změnil se obsah a obvod objektu?"
 10. Dále můžete studentům zadat samostatné úlohy – například vytvořit objekty dle zadání a vypočítat jejich obsah a obvod. Na závěr položte otázku zda mohou mít objekty se stejným obsahem jiný obvod. Odpověď ať studenti doloží svými výpočty.
  1. clip_image002[6]
  2. clip_image002[8]
  3. clip_image002[10]
  4. clip_image002[12]
 11. clip_image002Jako rozšíření (pokud vám zbyde čas), nechte studenty prozkoumat různé objekty v Kodu, a jak se umisťují.

clip_image002[4]

Filip

Comments (0)

Skip to main content