Materiály, praktický úkol, otázky a odpovědi ke 3. lekci Azure Akademie II.


Prezentace a záznam:

Zadání praktické úlohy (za jejíž splnění dostanete potvrzení a knižní poukázku na 200 Kč)

SQL Azure

Záznam Live Meetingu

Doporučené praktická cvičení

Introduction to SQL Azure

Migrating Databases to SQL Azure (pouze volitelně)

Otázky a odpovědi

Jak jsme slíbili, přinášíme zodpovězené dotazy, které padly během druhé lekce naší Azure akademie II. Otázky jsme si dovolili jazykově a stylisticky zkorigovat, stejně jako naše původní odpovědi, které jsme doplnili o další informace.

Mohu používat LINQ při dotazování do SQL Azure?
Ano, muzete. Linq to SQL i Linq to Entity Framework jsou proti SQL Azure podporovány (viz např. http://azure.ulitzer.com/node/1163900)

Jak rychlé jsou replikace dat mezi jednotlivými geo-lokacemi?
Tento scénář se realizuje pomocí služby s názvem DataSync. V tuto chvíli je v CTP verzi na vyžádání. Tady je ukázka- https://channel9.msdn.com/blogs/zachskylesowens/using-sql-azure-data-sync-service-to-provide-geo-replication-of-sql-azure-databases. Očekávejte řádově spíše minuty, ale toto je spíše náš předpoklad. Nemáme finální verzi a tak nelze dát přesnější odhad. Vliv budou určitě mít i konkrétní parametry řešení.

Jak řešit konflikty při replikacích?
Odpověď spolu s řadou dalších informací je dostupná na http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/sql-azure-data-sync-overview.aspx

Prý existuje zákonné omezení, že data státních organizací nesmí být fyzicky uložena mimo území ČR (přenos nevadí). V případě SQL Azure by to tak bylo a nemohli bychom proto SQL Azure použít pro naše aplikace. Máte také takovou informaci, případně víte, kde ji ověřit?
Ano, některá data státních organizací mohou podléhat takové regulaci. Nelze ovšem říci, že tato formulace platí paušálně. Vždy je nutné definovat o jaká data jaké organizace jde. Pokud máte na mysli konkrétní případ, můžete mi dotaz zaslat na adresu dalibor.kacmar@microsoft.com.

Otázka k Access Control Services – když se hlásím do aplikace pomocí ACS, u Identity providera se zobrazí jméno aplikace ve tvaru "<service namespace>.accesscontrol.appfabriclabs.com". Lze tam nastavit nějaké vlastní jméno ? (nebo se alespoň zbavit toho ".accesscontrol.appfabriclabs.com")
Nezdá se, že by to bylo možné. ACS lze do značné míry před koncovým uživatelem schovat tak, že si uděláte vlastní stránku a jenom do ní zabudujete JavaScript vygenerovaný ACS. V některých situacích (např. při přesměrování na Identity Providera) ale může být jméno vašeho jmenného prostoru viditelné.

Pokud v některé oblasti váháte, napište nám na e-mail AzureAkademie@microsoft.com

Dalibor a Michael

Comments (0)

Skip to main content