Kodu, Díl 4 – Výpočet délky, šířky, obvodu a plochy


Pojďme si ukázat jak žákům jednoduše vysvětlit některé vlastnosti geometrických útvarů. Nechte žáky nejprve vytvořit nový prázdný svět.

clip_image002Potom vyberte vhodný terén. Terén 29 vytváří síť a je clip_image002[4]tvořen tečkami uvnitř čtverců, které se dobře počítají. Pomocí směrových kláves nastavte sílu štětce na nejmenší velikost. Jednou klikněte na levé tlačítko myši pro přidání právě jednoho dílu krajiny na zem. Otočte kameru, tak abyste na scénu pohlíželi shora. Přibližte pohled kolečkem myši, abyste čtverec dobře viděli.

clip_image002[6]Zkuste plochu zvětšovat, postupně měnit tvar a nechat žáky ať počítají vlastnosti jednotlivých tvarů.

imageJakmile budou žáci bez problémů ovládat 2D vlastnosti můžete přikročit k 3D. Zkuste žákům vysvětlit jak počítat povrch/plášť objektu. Můžete vyzkoušet i výpočet objemu.

Filip

Comments (0)

Skip to main content