Odpovědi na dotazy k 6. lekci Azure akademie


Jak jsme slíbili, přinášíme zodpovězené dotazy, které padly během šesté lekce naší Azure akademie. Otázky jsme si dovolili jazykově a stylisticky zkorigovat, stejně jako naše původní odpovědi, které jsme doplnili o další informace.

Dalibor a Michael

Technické dotazy

Bude se VM role taky různě recyklovat? Nebo to co tam nahraji tam už zůstane?

Role VM funguje následovně. Nahrajete VHD disk do Azure Storage a nasadíte službu používající tento VHD disk. V tu chvíli se soubor zkopíruje na fyzický server a spustí (případně i vícekrát, podle počtu instancí). Interní stav virtuálu se dále nikde nezálohuje, proto je pro jakýkoliv trvalý stav třeba využívat externí úložiště (např. SQL databázi). Roli nebude nikde recyklovat samoúčelně. Nicméně v některých situacích k recyklaci dojde, např. při selhání HW hostitele – dojde k návratu do stavu "uploadované VHD". Dalším důvodem recyklace může být nasazení nové verze vaší služby.

Znamená to, že již mohu ve VM nasadit instanci SQL s linkovanými servery?

Technicky to asi možné je, nicméně je třeba vzít v úvahu odpověď na předchozí otázku. Záleží na konkrétním scénáři, ale asi to není zcela vhodný záměr. A to nemluvíme o tom, že byste musel takto nasazený SQL server licencovat, neboť v platbě za VM roli je zahrnutá pouze licence operačního systému a přístupové licence k němu.

Synchronizační služba je/bude zpoplatněna "standardně"? Tedy částkou za přenesená data?

Detaily zatím nebyly zveřejněny, ale velmi pravděpodobně ano. Budou tedy zpoplatněny nasazené SQL databáze a k tomu data přenesená přes hranici serverovny.

Kam se ukládají u toho Caching CTP data? Do blobů nebo tabulek ve storage nebo to má ještě nějaké další jiné svoje úložiště?

On-premises verze (Windows Server AppFabric Cache, též Velocity) ukládá data pouze v operační paměti procesu, případně je replikuje mezi procesy pro vysokou dostupnost (opět pouze v paměti). Implementační detaily Azure verze neznáme, ale s největší pravděpodobností bude používat stejný mechanismus. Klíčová je totiž rychlost cache a cokoliv jiného než operační paměť by bylo pomalé.

Chtěl bych se zeptat na zátěžové testování aplikace nasazené v Azure - lze to nějak odlišit od DOS útoku? Nebudou testovací requesty blokovány na straně load balanceru?

Pokud budou vedeny s velkou intenzitou pouze jedné IP adresy, pravděpodobně budou blokovány. Ochrana před (D)DoS útoky je popsána v druhém citovaném dokumentu na mém blogu.

Je nějaká možnost, jak zjistit přesnou příčinu selhání např.chybějící DLL? Aktuálně se například při chybějící DLL ve web roli tato pouze neustále restartuje (mění se stav z Initializing do Stopped). Azure Table WADLogs.. neobsahuje pochopitelně žádnou informaci, neboť se ani nespustí "RoleEntry:OnStart", kde se nastavuje trasování a diagnostic connection.

Máte pravdu, toto je jedna z bolestí aktuální verze. Do konce roku bude k dispozici funkce Remote Desktop. Budete se moci terminálovat k příslušné roli s právy „read-only administrátora“. Pak budete moci diagnostikovat problém např. z Event Logu.

Organizace Azure akademie

Uveřejníte také vaše odpovědi na otázky, ke všem 6 lekcím?

Ano, zveřejňujeme je průběžně na http://blogs.msdn.com/vyvojari (mají formu odkazu na PPTX prezentaci ke stažení na konci článků se zadáním tématu a úkolů.

Bylo by možné připravit rychlou, ale reálnou (ne slideware) ukázku vytvoření, nasazení a spuštění HelloWorld aplikace?

Dobrý nápad, na poslední lekci zkusíme něco vymyslet.

Comments (0)

Skip to main content