Týden v cloudu, díl VI


Uběhlo opět 14 dní a v cloudu proběhla celá řada novinek. Nejdříve bych asi připomněl naši Azure Akademii. Ne proto, že existuje, ale proto, že jsme příští týden modifikovali obsah a s Michaelem bude představovat novinky, které byly ohlášeny na PDC 2010. Jen si říkám, jak to vše během 45 minut stihneme. :-)

Jedním z častých dotazů, který dostáváme je ve skutečnosti prosba o komplexnější příklady v cloudu, které by lépe než „Hello Azure“ ilustrovaly možnosti platformy. Naštěstí je máme. Prvním je určitě Fabrikam Shipping SaaS, kompletní scénář, který demonstruje ISV firmám jak SaaS řešení. Živé demo, zdrojové kódy a další informace najdete na webu. Obdobnou aplikací je Azure Issue Tracker. Architekturu více vrstvých aplikací demonstruje Layered Architecture Sample for Azure.

Další zajímavosti si dovolím představit „telegraficky“:

Z českých blogů

Obdobně jako v předchozích týdnech, stojí za to přečíst Q&A z Azure Akademie. Najdete zde hodně pravdy (díl 4. a díl 5.). Neustále opakujícím tématem je Bezpečnost Windows Azure platformy, ke kterému jsem se snažil dodat co nejvíce relevantních dokumentů a informací. Naposled mne také zaujala informace o skutečných částkách za provoz SQL Azure.

Azure – pohled do reálného světa: Rozhovor s Michalem Neuwirthem z firmy Kentico Software s.r.o.

MSDN: Jak dlouho pracujete na vývoji pro Windows Azure a co předcházelo Vašemu rozhodnutí pro využití platformy Windows Azure?

Společnos Kentico Software je Microsoft Gold Certified Partner společnosti Microsoft, jež se specializuje na vývoj Web Content Management Systému Kentico CMS. Jinými slovy, jedná se o systém pro tvorbu a správu libovolně velkých webů, intranetů, on-line obchodů, komunitních portálů atd. Naše společnost se neorientuje na tvorbu webů jako takových, ale máme velkou síť implementačních partnerů ve více než 80 zemích světa, kteří využívají Kentico CMS pro tvorbu webů pro své zákazníky.

Naším cílem je dodávat řešení, které vychází z potřeb našich zákazníků, včetně nejnovějších technologií a zajistit tak konkurenční výhodu oproti jiným WCMS na trhu.

Na základě požadavků našich zákazníků je náš systém připraven pro běh v prostředí jednoho z největších hosterů na světě GoDaddy.com či pro Rackspace Cloud a další.

Podpora Windows Azure byl tedy dalším logickým krokem, jak nabídnout našim zákazníkům nejnovější technologie a možnosti pro provoz jejich webových aplikací.

První práce a seznámení s platformou Windows Azure proběhly začátkem roku 2010. Plný vývoj poté začal v květnu 2010 společně se začátkem vývoje nové verze Kentico CMS 6.0.

MSDN: Co bylo v průběhu vývoje nejsložitější a jak jste se s tím vyrovnali?

Kentico CMS využívá přístup k souborovému systému, kde jsou uloženy např. multimediální soubory, různé konfigurační soubory a mnohé další. A proto pro nás bylo asi největším problémem absence klasického souborového systému.

Toto jsme vyřešili tak, že jsme si vytvořili vlastní mezivrstvu, která volá buď standardní API pro souborový systém (v případě systému neběžícího na Windows Azure), nebo metody a třídy pro práci s BLOB úložištěm (v případě aplikací běžících na Windows Azure).

Dalším problémem byla nemožnost využití standardních ASP.NET session providerů, což jsme vyřešili napsáním vlastního provideru.

MSDN: Můžete popsat Vaše řešení a co je z Vašeho pohledu unikátní na jeho portaci do Windows Azure?

Největší výzvou pro nás bylo, jak našim zákazníkům dodat řešení pro Windows Azure, jež se nebude v ničem lišit od verze určené pro Windows Servery. Zároveň jsme potřebovali vyřešit instalaci na Windows Azure, tak aby byla pro zákazníky co nejpřívětivější. Hned od začátku jsme si dali totiž za cíl, neoddělovat standardní Kentico CMS od verze pro Windows Azure.

Nakonec jsme vše vyřešili tak, že přímou součástí instalace Kentico CMS bude možnost instalace aplikace na Windows Azure. Zákazníci tak nebudou muset používat dva různé produkty, ale mají vše All-In-One.

clip_image002

Figure 1 - Možnost přímé instalace Kentico CMS do prostředí Windows Azure.

Myslíme si, že jedinečným na našem produktu je jak styl instalace Kentico CMS na Windows Azure či způsob, kterým jsme vyřešili práci se souborovým systémem.

MSDN: Jaké jsou Vaše první zkušenosti a v jaké fázi implementace se nyní nachází Váš projekt?

Z hlediska vývoje jsou zkušenosti jak pozitivní tak negativní. Určitě jako velké plus vidíme v pořádání různých seminářů/akademií, ve velkém množství ukázkových implementací či training kitů.

Na opačnou stranu patří někdy nedostatečná dokumentace Azure API či nemožnost simulace některých scénářů jako je např. simulace poruch jednotlivých instancí.

Dále bychom uvítali rychlejší odezvy aplikací běžících v cloudu či zjednodušení vývoje pro cloud. V současné době je potřeba při některých změnách v kódu nutné čekat na vytvoření balíčku, jeho nakopírování a spuštění v emulátoru, což v případě úpravy jednoho řádku může trvat i desítku minut.

Přes prvotní problémy, kdy jsme naráželi na některé vlastnosti platformy Windows Azure, jež jsou odlišné od klasického ASP.NET (např. session states) a jejich postupné vyřešení, máme již k dispozici stabilní plně funkční testovací verzi umístěnou na Windows Azure.

Viz. obrázky níže:

clip_image004

Figure 2 - Corporate Sample Site běžící v Cloudu

clip_image006

Figure 3 - Administrační rozhraní pro editaci webu. Vše beží v Cloudu.

Vlastní portace na platformu Windows Azure je téměř před dokončením.

Kompletní Windows Azure verze bude k dispozici současně s uvolněním nové verze Kentico CMS 6.0 na přelomu Q2/Q3 2011 a bude obsahovat všechny vlastnosti nové verze Kentico CMS 6.0 včetně podpory On-line marketingu.

MSDN: Jaká jsou Vaše očekávání ve využívání Windows Azure do budoucna?

Od platformy Windows Azure očekáváme stabilitu, škálovatelnost či ušetření nákladů na provoz pro naše zákazníky. Předpokládáme, že se postupně budou rozšiřovat řady korporátních klientů, kteří budou uvažovat s nasazením na Windows Azure či budou chtít provozovat Kentico CMS jako službu.

Vice o Kentico CMS na http://www.kentico.com a informace pro vývojáře: http://devnet.kentico.com

MSDN: Děkujeme za rozhovor.

Ještě jako vždy link na předchozí díl.

- Dalibor

Comments (0)

Skip to main content