Azure akademie – 5. LEKCE: Azure AppFabric


V pátém týdnu se budeme soustředit na podpůrné infrastrukturní služby sdružené pod deštníkem Azure AppFabric. Tyto služby nemají přímý ekvivalent on-premise služeb. O to bude toto téma zajímavější, ale možná též náročnější.

Cíle tohoto týdne:

 • Naučit se používat AppFabric Service Bus
 • Porozumět funkci a významu AppFabric Access Control

Doporučené úkoly pro samostudium:

 1. Přečtěte si “Developer’s Guide to Service Bus for the Windows Azure platform AppFabric”, kde najdete kompletní popis možností služby Service Bus (60 minut)
 2. Shlédněte PDC 2009 přednášku “Enabling Single Sign-On To Windows Azure Applications” (58 minut)
 3. Shlédněte video “Access Control Service and ADFS v2 Integration” (7 minut)

Praktická cvičení:

 1. Otevřte C:WindowsAzurePlatformKitLabs.htm. Najděte cvičení „Introduction to the AppFabric Service Bus“. Proveďte kroky v “Setup Instructions” a posléze v “Lab Manual”. Zejména doporučujeme cvičení “Exercise 1: Getting a Basic Client and Service Working” a “Exercise 3: Multicast Messaging through the Service Bus”. Ostatní cvičení proveďte dle vlastního uvážení (60-90 minut)
 2. Otevřte C:WindowsAzurePlatformKitLabs.htm. Najděte cvičení “Introduction to the AppFabric Access Control Service (September 2010 Labs Release). Proveďte toto cvičení. Upozornění: toto cvičení používá Beta verzi 2 služby Access Control Service. Doporučujeme provést cvičení na této verzi. Stejné cvičení pro verzi 1 by bylo výrazně pracnější, neboť byste museli celou řadu věcí dopisovat a navíc ve verzi 1 chybí vizuální administrace (60-90 minut).

Domácí úkoly:

Odpovědi nám zašlete nejpozději do 16. listopadu do 9 hodin na adresu AzureAkademie@microsoft.com . Není v našich silách odpovídat jednotlivě na každou došlou odpověď, ale můžete si být jisti, že vaše odpovědi pečlivě přečteme a zaevidujeme.

Přibližná obtížnost otázek je v závorkách před otázkami. Úroveň 100 jsou nejjednodušší, úroveň 400 jsou o hlubší architektuře, strategii nebo mohou vyžadovat psaní kódu.

 1. [100] Jaké jsou hlavní důvody pro použití AppFabric Service Bus?
 2. [200] Lze použít Service Bus ke komunikaci mezi webovou rolí a worker rolí? Pokud ano, kdy by to bylo lepší než standardní Windows Azure Queue?
 3. [300] Popište NetTcpRelayBinding Hybrid mód a řekněte, ve kterých případech může znatelně zvýšit výkon.
 4. [100] Jaké dva produkty Microsoftu plní funkci Secure Token Service (jeden je on-premise a druhý v cloudu, přičemž je lze kombinovat dohromady)? Jakou knihovnu použijete v .NET frameworku pro implementaci aplikace, která využívá claims-based autentizaci (relying party)?
 5. [200] Jaké jsou 3 role v řešení využívající Access Control Service? Jaká je posloupnost kroků pro získání přístupu klienta k chráněnému prostředku?
 6. [300] Chystáte se vyvinout webovou aplikaci, kterou budou využívat tři firmy A, B a C. Každá z firem má svoji nezávislou doménu Active Directory. Uživatelé z firem A, B a C musí být při přístupu do aplikace autentizováni, ale přitom nesmí při přístupu ze svého pracovního počítače zadávat žádné autentizační údaje. Navrhněte řešení, které by splnilo tyto požadavky.

Záznam a materiály z LiveMeetingu:

Prezentace ke stažení – Příklady odpovědí na otázky z 4. lekce
Prezentace ke stažení – Azure AppFabric Service Bus, Azure AppFabric Access Control

Videozáznam přednášky – Azure AppFabric Service Bus, Azure AppFabric Access Control (vyplňte svoje jméno, není třeba vyplnit Recording Key)

Odpovědi na otázky položené během LiveMeetingu:

Budou zveřejněny na tomto blogu nejpozději ve středu 10.11.

Michael a Dalibor

Comments (3)

 1. Michal Volf says:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li ten datum odevzdání myslíte opravdu vážně a nebo zda jde jen o překlep.

 2. Michal Volf says:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li ten datum odevzdání myslíte opravdu vážně a nebo zda jde jen o překlep.

 3. vyvojar says:

  Byla to samozřejmě chyba, která vznikla jako většína triviálních programátorských – důsledek metody copy-paste a je již napravena. Nicméně jeden zdatný student nelenil a domácí úkol již poslal! Nominujeme jej proto na speciální cenu dochvilnosti a jeho jméno i výhru vyhlásíme příští týden :-)

  Dalibor + Michael

Skip to main content