Azure akademie – 2. LEKCE: Azure Storage


 

Ve druhém týdnu se soustředíme na první ze stavebních bloků – Azure Storage, tedy speciální nerelační úložiště dat.

Cíle tohoto týdne:

 • Porozumět architektuře datového úložiště v cloudu – Azure Storage, včetně pochopení, v jakých situacích je vhodné použít zvolený typ úložiště.
 • Napsat aplikaci, která použije bloby, tabulky a fronty na Azure Storage.
 • Naučit se diagnostikovat problémy s Windows Azure Storage.

Doporučené úkoly pro samostudium:

 1. Otevřte Windows Azure Platform Training Kit, soubor C:WindowsAzurePlatformKitVideos.htm. Shlédněte video “Windows Azure Storage Overview” (7 minut)
 2. Přečtěte si dokumenty “Windows Azure Table – Programming Table Storage” a “Windows Azure Queue – Programming Queue Storage” nebo shlédněte přednášku z PDC 2009 “Windows Azure Tables and Queues Deep Dive” (75 minut)
 3. Přečtěte si dokumenty “Windows Azure Blob – Programming Blob Storage” a “Windows Azure Drive” nebo shlédněte přednášku z PDC 2009 “Windows Azure Blob and Drive Deep Dive” (75 minut)
 4. Přečtěte si “How to Diagnose and Fix Windows Azure Development Storage Service Issues” (15 minut)

Praktická cvičení:

 1. V prvním týdnu jste nainstalovali Windows Azure Platform Training Kit. Otevřte C:WindowsAzurePlatformKitLabs.htm. Najděte projekt “Exploring Windows Azure Storage”. Prozkoumejte každou z možností úložiště Windows Azure: bloby, tabulky a fronty. Proveďte kroky v “Setup Instructions” a posléze v “Lab Manual” (90 minut)
 2. Otevřte C:WindowsAzurePlatformKitLabs.htm. Najděte projekt “Windows Azure: Worker Role Communication”. Proveďte kroky v “Setup Instructions” a posléze v “Lab Manual” (60 minut)

Domácí úkoly:

Odpovědi nám zašlete nejpozději do 19. října do 9 hodin na adresu AzureAkademie@microsoft.com . Není v našich silách odpovídat jednotlivě na každou došlou odpověď, ale můžete si být jisti, že vaše odpovědi pečlivě přečteme a zaevidujeme.

Přibližná obtížnost otázek je v závorkách před otázkami. Úroveň 100 jsou nejjednodušší, úroveň 400 jsou o hlubší architektuře, strategii nebo mohou vyžadovat psaní kódu.

 1. [100] Jaký je účel DSInit?
 2. [100] Proč potřebujeme Development Storage?
 3. [200] Jak nakonfigurovat webovou roli, aby mohla komunikovat s worker rolí pomocí Azure Storage Queue?
 4. [200] Jak lze Windows Azure Drive naformátovat a jaká je jeho maximální kapacita?
 5. [300] Vysvětlete, jak optimalizovat design vaší aplikace pomocí partition keys a row keys.
 6. [300] Vysvětlete, jak by se aplikace mohla vyhnout situaci, kdy druhá instance worker role získá stejná data z fronty v době, kdy je první instance stále zpracovává.
 7. [300] Jak by jste optimalizovali (po všech stránkách) nahrání velkého objemu dat do Azure Storage?
 8. [400] Jaké jsou latence při přístupu k datům v Azure Storage (nutný praktický experiment – vlastní kód nebo trochu hledání Bingem).

Záznam a materiály z LiveMeetingu:

Prezentace ke stažení - Příklady odpovědí na otázky z 1.lekce
Prezentace ke stažení - Azure Storage

Videozáznam (vyplňte svoje jméno, není třeba vyplnit Recording Key)

Odpovědi na otázky položené během LiveMeetingu:

Budou zveřejněny na tomto blogu ve středu zhruba ve 12:00.

Michael a Dalibor

Comments (2)

 1. Milan says:

  Video "Windows Azure Storage Overview" je v Kitu na stránce Videos.htm a nikoliv Presentations.htm. Tam je k dispozici poměrně rozsáhlá prezentace, na kterou je třeba více než 7 minut .

 2. Michael Jurek says:

  2 Milan: Dekujeme za pripominku, opraveno.

Skip to main content