Týden v cloudu, díl III.


Tento týden byl nebyl sice nabit super novinkami, ale přesto byl velice náročný. Odstartovali jsme Azure akademii a její příprava dala zabrat. Neméně času nám s Michaelem vzaly odpovědi na desítky otázek, které nám položilo rekordní množství účastníků Live Meetingu. Všechny materiály i odpovědi na otázky jsme dali na náš vývojářský blog. Doufám, že v další úterý pokoříme hranici 220 účastníků z tohoto týdne.

Přesto se podívejme co nového ve na Azure scéně událo. Tento týden bylo uvolněn nový Windows Azure Training Kit. Ten byl občerstven např. nové laby pro VS2010, .NET 4.0 a Azure tools 1.2. Hodně nových labů je také věnováno nové zářijové verzi AppFabricu.

Azure – pohled do reálného světa: Rozhovor s Borisem Procházkou z týmu GINA.

GINA (Geographical INformation Assistant) je mapový software pro podporu rozhodování v krizových situacích určený pro mobilní zařízení. Od dubna 2010 je používán českými záchranáři z Hand for Help při humanitární misi na zemětřesením postiženém Haiti. GINA propojuje jednotlivé záchranářské týmy v reálném čase, čímž zlepšuje jejich vzájemnou koordinaci a zvyšuje efektivitu prováděných záchranářských prací. Veškeré informace jsou ukládány do globální databáze znalostí a o jejich výměnu se starají služby Windows Azure a Windows SQL Azure. Díky použití těchto nejmodernějších technologií nehrozí záchranářům riziko nedostupnosti naší služby a zároveň mají k dispozici dostatečný výpočetní výkon i pro řízení rozsáhlých operací.

MSDN: Proč jste se rozhodli pro technologii Azure a co jste očekávali?

Boris Procházka: Vzhledem k tomu, že se počet uživatelů naší aplikace může během relativně krátké doby zněkolikanásobit, nebylo by v našich silách vytvářet vlastní technickou infrastrukturu. Navíc uživatelé našeho systému mohou být velké skupiny roztroušené po celém světě a centralizace výpočetního výkonu do jediného geografického místa by mohla být značně nevýhodná (vysoká latence, riziko výpadku). Od rozhodnutí postavit náš systém na službách Windows Azure a SQL Azure jsme si také slibovali úsporu času a peněz, což bylo klíčové především v rané fázi našeho projektu.

gina

MSDN: Narazili jste při realizaci na problémy a jak jste je řešili?

Boris Procházka: Náš projekt jsme od počátku koncipovali pro běh na Windows Azure. V úvodu jsme se potýkali s chybějící podporou prostorových datových typů u SQL Azure, kdy jsme museli využívat služeb vlastní lokální databáze. V červnu byly do SQL Azure prostorové datové typy přidány a zmíněný problém se tím vyřešil.

MSDN: Jak se splnilo Vaše očekávání?

Boris Procházka:  Hlavním očekávaným užitkem je především podpora téměř libovolného množství uživatelů našeho systému. Nemusíme se starat ani o technické zázemí a můžeme se tak plně věnovat vývoji našeho softwarového produktu. Vzhledem k tomu, že se náš systém používá především pro krizové řízení, jsou na něj kladeny i vysoké nároky z pohledu informační bezpečnosti. I zde se nám Windows Azure osvědčil, neboť splňuje veškerá bezpečnostní kritéria požadovaná našimi odběrateli.

MSDN : Děkujeme za rozhovor.

Více informací o projektu GINA naleznete na www.ginasystem.cz

Ještě jako vždy link na předchozí díl.

Dalibor & Ondra

 

Comments (0)

Skip to main content