Odpovědi na dotazy k 1. lekci Azure akademie


Jak jsme slíbili, přinášíme zodpovězené dotazy, které padly během první lekce naší Azure akademie. Otázky jsme si dovolili jazykově a stylisticky zkorigovat, stejně jako naše původní odpovědi, které jsme doplnili o další informace.

Dalibor a Michael

LiveMeeting

Kde najdu chat?

Okno se otevře po stisknutí na Q & A (otázky a odpovědi) v LiveMeetingu nahoře.

Jsou vidět aj otázky ostatních účastníků?

Ano, ale až po jejich zodpovězení.

Kde si budu moci přednášku stáhnout? Nemohu se totiž účastnit celou dobu.

Odkazy na materiály uveřejníme po skončení lekce na http://blogs.msdn.com/vyvojari

Linky tu nejsou klikatelné, budou někde sumarizované, kde se na ně bude dát kliknout?

V originální prezentaci jsou klikatelné, odkaz na stažení najdete do 24 hodin od skončení LiveMeetingu na http://blogs.msdn.com/vyvojari

Kde si prosím mohu nahrát prezentaci?

Stiskněte vpravo nahoře Recording. Ale není to nutné, prezentaci nahráváme my a potom nahrávku zveřejníme.

Budou naše dotazy a odpovědi někde zveřejněny, např. jako FAQ k lekci apod?

Ano, právě jsme je zveřejnili :-)

Prosím dejte PPT do handouts ještě v průběhu této prezentace!

Omlouváme se, zapomněli jsme na tuto možnost. Od příště prezentace najdete přímo ke stažení v sekci Handouts.

Přes ten LiveMeeting to bylo docela dobrý. Jen škoda že jsme přišli o společnost hezkých hostesek které jinak MS akce povázejí. Nemohly by se třeba slečny hostesky místo toho stavit u každého kdo je přihlášený v Livemeetingu na návštěvu? :-)

Pro příště můžeme nasdílet fotky hostesek :-)

Azure akademie – vybavení apod.

V požadavcích je Management Studio pro SQL Server 2008 R2 - je R2 potřeba? Nejsem si jist, jestli mám R2, případně kde ji vzít. Vím ale, že mám SQL Server 2008.

Je opravdu třeba verze Management Studio pro SQL Server 2008 R2. Máte-li nižší verzi, stáhněte si Trial verzi SQL Server 2008 R2 a z instalace zvolte pouze nástroje pro správu, pokud nepotřebujete celý SQL Server.

Lze používat SQL Server 2008 R2 na jednom PC současně spolu s SQL Server 2005 Express (nutné kvůli Visual Studiu 2005)?

Ano, bez problémů. Není ale nutné instalovat celý SQL Server, stačí vybrat z instalace nástroje pro správu.

Na MSDN je SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (x86) - (English), počítám, že to stačí...

Domníváme se, že by to mělo stačit, ale netestovali jsme možnosti této verze.

Bude se dát použít Visual Studio 2010 Express edice?

Většinou ano, ale nejsou v něm všechny typy projektů. Lze použít Visual Web Developer 2010 Express Edition, jak je popsáno zde.

Odkaz na Management Studio pro SQL Server 2008 R2 na azure akademii vedou na Windows Server 2008 :[ Spravny link by měl být myslím http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=56ad557c-03e6-4369-9c1d-e81b33d8026b

Děkujeme za upozornění. Prověříme, případně opravíme.

Jak zprovozním a co vše potřebuji pro zřízení Azure účtu?

Popis najdete v prezentaci anebo též zde http://blogs.msdn.com/b/vyvojari/archive/2010/10/05/azure-akademie-1-lekce-windows-azure-platform.aspx

Je Azure účet součástí programu WebSite Spark?

Ne, není (během prezentace jsme odpověděli kladně, za chybu se omlouváme, došlo k záměně s programem BizSpark, kde Azure účet je). Můžete využít např. Introductory Special účet.

Je free Azure účet nějak časově omezen? Nebo jen datově…

Podle současných informací je platný do 31.10., ale můžete spotřebovat pouze omezené množství zdrojů (výpočetní čas, databáze, síťový přenos apod.) podrobnější informace jsou zde.

Bude možné plnit úkoly i bez přístupu na účet Azure? Díky za odpověď.

Bude to možné, vše lze dohledat na internetu, ale praktické vyzkoušení je vždy lepší.

Technické možnosti

Jak "velké" aplikace jsou typické pro Azure?

To záleží - od jednoho web serveru až po stovky serverů, např. ve složitých výpočetních úlohách typu 3D modelování.

Mám v C# jednoduchou aplikaci, která sbírá data z veřejné webové služby a ukládá je do DB. Pokud využiju Azure, jak zajistím, aby se aplikace automaticky spouštěla v určitém čase?

Musela by běžet jako worker role, tam můžete dělat, co chcete, uspávat, probouzet apod. Z hlediska účtování ale tato role „běží pořád“. Existuje ještě varianta, kdy by se aplikace úplně vypla (a odstranila) a po nějakém čase zase nasadila a spustila vzdáleně a nějakého „řídicího PC“. To může přes management API nebo PowerShell vzdáleně tyto operace provádět v definovaných časových okamžicích. Pak se bude účtovat opravdu jen za dobu nasazenou a puštěnou. Je si pouze třeba uvědomit, že ono „nastartování aplikace“ může trvat řádově několik minut.

Bude součástí tohoto kurzu jak se s worker roli pracuje?

Ano, to by mělo zaznít ve 3. lekci

Dá se u Azure Storage taky dělat nějaký snapshot? Chtěl bych udělat něco proti tomu, kdyby moje aplikace třeba kvůli bugu data smazala

O tom si jeste povime. U blobů lze dělat snapshoty a kopie, ale snapsho celé storage si musíte udělat sám.

Bude možné někdy v budoucnu ovládat nějakým způsobem load balancer v aplikační logice? Běží load balancer na principu round robin?

Dobrá otázka. V tuto chvíli se u web role zohledňuje zátěž příslušné instance, ale algoritmus není veřejný. U worker role si práci „berou“ instance samotné, tam to máte plně pod kontrolou.

Jsou s SQL Azure funkční Integration Services?

Ano, jenom pozor na jednu věc, není OLEDB provider pro SQL server, jenom ADO.NET provider – ne všem je v něm stejné. OLEDB provider se připravuje.

Lze ovlivnit automatické aktualizace na Azuru - pokud bude mít např. moje aplikace problém, že s updatem není testována/nejede ?

Ano, můžete si vybrat buď „pevný“ operační systém (verzi) – pak si přechod na novější verzi řídíte sám. Anebo "plovoucí" aktualizovaný operační systém – vždy máte poslední verzi.

Je možné v aplikacích používat jako v SQL 2008 přiřazení systémových prostředků (dle schéma, useru) nebo toto není možné ovlivnit?

Jestli myslíte přidělování CPU a paměti (resource governor), tak to možné není.

Ví se předběžně, kdy bude k dispozici (hotovo) i BI (business intelligence) pro Azure Platform?

Zatím nebylo stanoveno žádné datum.

Jaké jsou možnosti backupu databáze a aplikace? Tj, je možno zálohovat, dle vlastních požadavků a případně je i možnost vést backup history?

Aplikace je pouze balíček k nasazení, ten je uložen na serverech a bezpečně zálohován. SQL databáze mají 3 repliky a jsou zálohovány proti HW katastrofám. Pokud se chcete bránit zálohováním proti chybám uživatele, musíte si data přetahovat k sobě v pravidelných intervalech. Služba zálohování uvnitř datového centra v definovaných časových okamžicích se připravuje v příští verzi SQL Azure.

Díky tomu, že si platím čas "online", můžu pod jedním projektem (nevím, jak to popsat) hostovat několik aplikací? Rekněme, že chci 10 malých projektů a cena narůstá 10x, zatímco těch 10 malých projektů by taky mohlo běžet "pod jedním CPU"

V tuto chvíli platí 1 server = 1 web site, ale v další verzi bude možné mít více web sitů na jednom serveru.

Bylo zmíněno management API, je/bude možné vytvořit celou službu (nové úložiště, nové hosted services) přes toto API?

Přes API jsou možné všechny operace. Veškeré nástroje (portál, Visual Studio, PowerShell cmdlety, MMC konzole, ...) operují nad tímto API.

Když dojde při výpadku hlavní živé instance a přepnutí na první repliku, dojde zároveň k vytvoření další repliky tak, aby byli vždy tři?

Ano, přesně tak, vždy se vytváří tři instance pokrývající dvě lokality. Vše je plně automatizováno.

Obchodní podmínky, model, ceny apod.

Jsou již stanoveny ceny? Kde budou dostupné k prostudování?

Ano, ceny najdete na webu např. na adrese http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/popup/popup.aspx?lang=en&locale=en-US&offer=COMPARE_PUBLIC

Stvořil Microsoft Azure primárně k tomu, aby se omezilo používání nelegálního SW?

Primárně určitě ne :-). Azure je logickým vyústěním celé řady projektů, které v MS již běží léta. Již dávno jsme museli řešit otázku jako provozovat aplikace jako jsou Hotmail, Messenger, SkyDrive nebo Bing. Zkušenosti, které jsme nasbírali jsme přetavili na veřejně dostupnou platformu. Její načasování však určitě bylo ovlivněno nabídkami konkurence.

Chápu tedy zatím správně, že tato platforma je primárně určena pro subjekty, které nemají dostatečné vlastní prostředky pro nákup HW a SW?

Ano, pro tyto subjekty je určitě určena, ale nejenom pro ně. Nejde jenom o to, zda na to mám nebo nemám, ale jak vypadá moje každoroční účetní závěrka, struktura majetku a nákladů apod. To už ale lezeme do zelí účetním a finančním ředitelům. A také těm, kteří nechtějí vytvářet své vlastní IT oddělení nebo je chtějí minimalizovat. V celkových nákladech tato složka není nezanedbatelná.

Pár slidů zpět byla zmínka o 8VMs/server - toto je dané nebo to byl příklad?

Můžete si objednat jednu ze 4 velikostí virtuálu, jeho parametry jsou pak přesně dané.

Čas u compute služby není CPU time ale čas jak dlouho byl zapnut? To znamená například 24h denně/7 dní v týdnu/12 měsíců?

Ano, nejsou to procesorové cykly, je to "astronomicky čas" po který je aplikace nasazena na virtuálním procesoru, tedy druhá popsaná možnost. Je to popsáno třeba zde.

Počítá se do placené spotřeby i deployment verzí aplikace?

Ne, tato činnost jde přes portál, resp. management API, to není placený datový tok ani výpočetní čas podle jejich definice.

Pokud je Azure placeno za traffic, jsou zde nějaké nástroje, kterými je možné daný traffic hlídat, popř. zabránění cyklického stahování od jiných sw nebo uživatelů, nebo je zde nutno toto řešit aplikačně?

Na firewallech je hlídání proti klasickému DOS/DDOS útoku, samozřejmě můžete hlídat též aplikačně, pokud je to žádoucí.

Je možné nastavit pro Windows Azure limit? Např. zákazník zaplati max. XY Euro a pak vyžaduje notifikaci, případně zastaví službu?

Dnes existuje částečný systém notifikací  jak je popsáno zde. Na systému notifikací dále pracujeme a během dalšího půl roku očekávám uvolnění sofistikovanější verze.

Chápu dobře, že zpoplatněný je traffic z/do aplikace ke komukoli, kdo požádá o zobrazeni (zaslání) dat (typicky libovolný návštěvník daného webu/aplikace)?

Ano, je to tak, traffic z/do datového centra se platí. Podobný model používají všichni poskytovatelé veřejných cloudů. V typickém řešení je ale síťový provoz relativně malou složkou celkových nákladů.

Můžu jako zákazník určit, jestli budu mít vše v jednom data centru? Jedná se mi o ten placený traffic mezi různými data centry.

Určujete v jakém regionu to je (např. Northern Europe), ne data centru (např. Amsterdam). Provoz mezi datacentry uvnitř regionu se neplatí, mezi regiony se platí.

Je možné nějak nastavit na platformě Azure, aby se v případě překročení výpočetního času služba zastavila? Jde mi o situace, kdy může být někde chyba?

Zatím to možné není. Podobná služba se chystá, ale datum zatím není známo. V tuto chvíli dostanete notifikaci o dosažení 75, 100 a 120% předplaceného výpočetního výkonu, jak je popsáno na našem blogu.

Objem uložených dat: pokud je objem proměnlivý, bere se maximum, nebo průměr za dané období...?!?

Provádí se průměrování s hodinovou granularitou (nikoliv denní, jak jsme omylem uvedli). Cituji „This average is calculated based on the maximum storage capacity used in a clock hour divided by the hours in an average month (730 hours) to report the gigabytes used for that hour in GB/month.“

Proč je nutná kreditní karta? Proč nelze koupit za dolary kredit? SKYPE umí prodat přes kreditku kredit a umí to už aspoň 6 let. Škoda, že MS tam ještě nedošel... Nelze nabízet klientovi něco, co má nelimitovanou cenu. Teď má od providerů pevnou cenu. Holt škoda....

Bohužel, věci jsou tak jak jsou. Není nutné platit kreditkou, je možné přejít i na platbu fakturou (pro účely kurzu jsme tuto možnost neuváděli). Srovnání se Skype není zcela adekvátní – pokud provoláte kredit, nic se neděje, jenom už dál nevoláte. Zde pokud byste spotřebovali kredit, buď bychom vám stejně museli aplikaci držet (nabíhající další náklady pro nás) anebo smazat veškerá data (to byste asi dost nerad). Zde jde o logický souboj mezi úrovní SLA a vypnutím a kompletním odstraněním aplikace a dat po vyčerpání pomyslného kreditu. Jednou z velkých výhod Azure je právě toto kvalitní SLA, které bychom takto zcela znehodnotili. Náklady na provoz aplikace ale nejsou zcela mimo kontrolu. Naopak si odvažujeme říci, že z větší části je tomu naopak. Podrobně jsem o tom psal na svém blogu.

Není Cloud Computing jen dalším zvýšením nákladů?

Cloud Computing některé náklady odstraňuje a jiné přináší. Pro každou situaci je nutné spočítat, co je a co není výhodné. V každém případě je nutné si uvědomit, že cloud computing přináší řešení některých situací a požadavků, které je jen obtížné s nízkými náklady realizovat jinde. Proto Microsoft nabízí řešení pro oba přístupy – jak v cloudu, tak mimo cloud.

Ostatní dotazy

Azure je provozovaný přímo Microsoftem anebo může Azure cloud provozovat i někdo jiný?

V tuto chvíli jenom Microsoftem, ale uvažuje se i o partnerském hostování (zatím pouze limitovaně). Více informace zde.

Bude řeč i o Windows Azure Appliance? Víte už přibližně, kdy bude tato "služba" dostupná jakémukoliv zákazníkovi?

Globální nebo obecná dostupnost nebyla zatím definována. Appliace je dnes prodávám pouze po přímém jednání s MS a zákazníkem je např. eBay. V současné době je velikost zařízení v jednotkách stovek serverů, což je ve většina případů prodejné pouze takto velkým společnostem. Do budoucna se však uvažuje i o menších kontejnerech.

Pravděpodobně se neplánuje datacentrum v Praze?

Nemáme takovou informaci.

Bude někdy v tomto kurzu publikována fiktivní případová studie, na které bychom si dokázali představit celý chod řešení na této platformě a také cenu, kterou by fiktivní firma měsíčně platila?

Během dalších týdnů představíme konkrétní případové studie. Budeme se snažit, aby většina z nich byla z ČR. Cílem je demonstrovat možnosti platformy na konkrétních případech.

Môžete uviesť konkrétne príklady verejných služieb hostovaných na Azure?

Budeme je postupně uvádět jednotlých dílech Akademie na tomto blogu.

Azure není příliš vhodný pro uchovávání s velmi citlivými daty. Pro výpočet ano, pro ukládání nikoliv :-)

Každý definuje citlivá data jinak. Pro jednoho ho mohou být e-maily s interní komunikací ve firmě, jiný je definuje jako čísla kreditní karet nebo údaji o klientech. Pokud se podíváme na již běžně rozšířená firemní řešení na Internetu, pak data typu e-mail komunikace nebo obchodní údaje (např. v e-shopu), zcela bez problémů svěřujeme různým typům hostingu nebo SaaS řešení. Včetně velkých korporací. Pokud se podíváme na opravdu citlivá data, jako jsou právě zmíněné kreditní karty nebo účetní operace, pro tento typ scénářů existují normy jako je ISO, SAS nebo FISMA. Na všechny tyto typy je postupně cloud platforma certifikována. ISO již má, SAS a FISMA je podána k odpovídajícím certifikačním autoritám.

Ještě k nakládání s daty: má provozovatel cloudu (MS) přístup k těm datům? Je případná nutná vyšší bezpečnost na zákazníkovi? Nebo může zákazník obdržet vlastní klíče, pomocí kterých bude moci s daty pracovat pouze on?

Microsoft nemá přístup k těmto datům. Tato úroveň ochrany je dána normou ISO/IEC 27001:2005 a dále pak Privacy Statementem. Pro přístup k Azure Storage si generujete vlastní klíč pro ověření přístupu. Budeme o tom hovořit příští týden.

Existovala trial verze pro studenty, již nikde nemůžu najít žádnou zmínku. Co se stalo?

Pro studenty nikdy speciální verze neexistovala. V době beta verzí si mohl každý založit zdarma testovací účet, včetně studentů. Po uvedení finální verze pro tento účet byla vytvořena verze Introductory Special. V tuto chvíli je to jediná varianta vhodná i pro studenty.

Chystá MS širší podporu pro vývojáře v cloudu? Tzn. nějaký program Azure účtu zdarma?

V tuto chvíli dobíhá první vlna této podpory ve formě účtu Introductory Special, ve kterém máte k dispozici limitované prostředky. V tuto chvíli probíhá vyhodnocení nabídky, zájmu uživatelů a jejich zpětné vazby. Předpokládáme, že po ukončení stávající free verze se objeví nová nabídka nebo stávající bude prodloužena.

Prosím odpovězte, komu patří data uložena na serveru.

Patří tomu, kdo si prostor pronajal. Microsoft k nim nemá vůbec žádná práva. Garance nakládání s daty a popis práv je v Microsoft Windows Azure Privacy Statement.

Comments (0)

Skip to main content