První část výukových materiálů o vývoji her pro Windows Phone 7 je tu!


 Všechny níže uvedené materiály lze již nyní stahovat na http://creators.xna.com/en-US/education/gettingstarted.

Vzorová ukázka 2D dotykových her – „Catapult Wars“

Tato ukázka sestává z plné verze 2D „katapultové“ válečné hry využívající gesta. Palte kameny abyste zničili svého oponenta, ale pozor na měnící se vítr! Dva výukové moduly vám pomohou vybudovat celou hru od základů a poté upravit animace, zvuky a menu. To vše v 90 minutách. Založeno na ukázce Windows Phone Games State Management.

Obsahuje:

 • Zdrojový kód, dělený na jednotlivé kroky, kompatibilní s XNA Game Studio 4.0 Beta
 • Grafiku, zvuky a hudbu
 • Detailního průvodce v formátu DOC
 • Redistributovatelné při dodržení MS Permissive License

Funkce:

 • 2D pozadí a sprites s průhledností
 • Sprite-strip animace definovaná pomocí XML
 • Podpora gest
 • Vykreslování sprite fontů
 • Kolize pomocí bounding-boxů
 • Jednoduché zvuky typu Fire & Forget
 • Nahrávání a přehrávání hudby
 • Interakce herních menu
 • Umělá inteligence a herní stavy
Ukázka 2D grafiky

Naučte se základy 2D grafiky ve hrách pro Windows Phone 7. Tato ukázka používá multi-technique shaderů, přehrávání sprite-strip animací, klíčování sprites (sprites s průhledností), změny měřítka, rotace, posunutí, sprites na obrazovce, načítání, vykreslování a bitmapových fontů.

Obsahuje:

 • Zdrojový kód, kompatibilní s XNA Game Studio 4.0 Beta
 • Grafické materiály
 • Jednoduchý vysvětlující dokument ve formátu HTML
 • Redistributovatelné při dodržení MS Permissive License
Ukázky 2D částic

Zakomponujte do vaší hry oheň, kouřové efekty s aplha-blended částicemi. Součástí jsou dva efekty – ohnivá exploze a stoupající kouř. Součástí ukázky je i Particle System, který ve své podstatě umožňuje snadné přidávání vlastních efektů.

Obsahuje:

 • Zdrojový kód, kompatibilní s XNA Game Studio 4.0 Beta
 • Grafické materiály
 • Jednoduchý vysvětlující dokument ve formátu HTML
 • Redistributovatelné při dodržení MS Permissive License
Ukázky zvuků a hudby

Pochopte základy práce se zvukem a hudbou ve hrách na Windows Phone 7. Tato ukázka ukazuje tři základní typy interakce zvuku a hry, které se běžně používají a demonstruje každý z nich:

 • zvuky typu „fire & forget“
 • uložené zvukové instance, které je možné vyvolat během hry
 • hudební objekty, které umožňují efektivní přehrávání hudebních souborů

Obsahuje:

 • Zdrojový kód, kompatibilní s XNA Game Studio 4.0 Beta
 • Grafické, zvukové a hudební materiály
 • Jednoduchý vysvětlující dokument ve formátu HTML
 • Redistributovatelné při dodržení MS Permissive License
Ukázka orientace v pozici Landscape a Portrait

Tato ukázka demonstruje důležitou funkčnost, které mnoho her bude chtít využít: zamknutí pozice obrazovky do polohy landscape nebo portrait. Ukázka se též zabývá pokročilejší možností, kdy hra reaguje na změnu orientace obrazovky během hry  přizpůsobením, tak aby vyobrazení hry odpovídalo poloze.

Obsahuje:

 • Zdrojový kód, kompatibilní s XNA Game Studio 4.0 Beta
 • Grafické materiály
 • Jednoduchý vysvětlující dokument ve formátu HTML
 • Redistributovatelné při dodržení MS Permissive License
2D objekty

Pochopte 2D herní grafiku za využití XNA Framework and the XNA Content Pipeline pro Windows Phone 7. Naučte se, jak Content Pipeline importuje a zpracovává soubory 2D grafiky. Následně můžete objevit, jak pracují Reach graphics profiles za využití hardwarové interpolace, nastavení backbufferu a objektů SpriteBatch. Ve finále se podíváte na efekty pro sprites s alpha-blendingem a průhledností.

Obsahuje:

Článek zabývající se gesty

Porovnejte možnosti gest na Windows Phone 7 s iPhone a Android OS a naučte se jak využít vstupu pomocí gest a dotyků. Tento článek je zevrubné porovnání dostupných gest na všech třech platformách a obsahuje zdrojový kód pro využití základních vstupů pomocí těchto gest.

Obsahuje:

Úvod do C# (z Objective-C a Java)

Pro vývojáře v Objective-C (iPhone) a Java (Android) je tento článek jakýmsi vstupem do jazyka C#, ukazuje jeho schodnosti a rozdílnosti. Přibližuje také příležitosti, jak optimalizovat a zjednodušit vývoj, obsahuje části kódu pro ilustraci využití konceptů C# (jako jsou například delegates či events). Součástí je také diskuze o funkcionalitě .NET „Garbage Collection“.

Obsahuje:

Comments (0)

Skip to main content