Jak zjistit spotřebu ve Windows Azure Platform


Pokud si objednáte a začnete používat služby platformu Windows Azure, jedna z prvních otázek, která se vynoří, zní: jak zjistím, kolik spotřebovávám? V tuto chvíli je možné zjistit spotřebu až z měsíčního výpisu, který je dostupný společně s fakturou. Je to podobné jako u dodávky vody, kdy na každé faktuře vidíte cenu za měsíc rozpočtenou podle vodného a stočného. V tuto chvíli bohužel nemáme možnost v libovolné chvíli nahlédnout na pomyslný vodoměr. Tato možnost se připravuje a bude v krátké době uvolněna k obecnému použití.

Online Services portál

Pojďme si však projít postup, který v současné době máme. Prvním krokem je výběr země a přihlášení se svým administrativním účtem (Live ID účet) na portál Microsoft Online služeb.

Billing1

Následně v pravém sloupci zvolte položky „Zobrazit mé faktury“.

Billing2

Pokud máte více předplatných spojených s jedním administrativním účtem, v dalším kroku si zvolíte konkrétní službu, ke které si chcete zobrazit informace. Po výběru sledovaného fakturačního období se zobrazí nabídka, ze které lze získat jak fakturu samotnou, tak detailní informace o spotřebě v jednotlivých dnech. Na níže uvedeném výpisu vidíte výslednou fakturovanou čístku 0 Euro, protože jsem svou spotřebou nepřesáhl MSDN benefit, který využívám.

Billing3

Klikněme nyní na odkaz „Denní spotřeba“ a získáme detailní informace o částkách za služby v jednotlivých dnech. Protože jsem své aplikace nasadil a provozoval pouze po omezenou dobu, v níže zobrazením detailním rozpisu vidím velice malé položky jen v několika dnech.

Billing4

- Dalibor

Comments (0)

Skip to main content