Česká lokalizace pro Visual Studio 2010 Professional ke stažení


Jazykové sady jsou bezplatné doplňky, které lze nainstalovat po instalaci anglické verze sady Visual Studio 2010 Professional. Jazykové sady poskytují částečnou lokalizaci uživatelského rozhraní (UI) softwaru. Po instalaci jazykových sad může uživatel na základě svého rozhodnutí přepnout uživatelské rozhraní mezi angličtinou a lokalizovaným jazykem.

Jazyková sada pro češtinu byla přeložena ve spolupráci s univerzitou Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Po nainstalování jazykové sady pro Microsoft Prohlížeč nápovědy 1.0 získáte také stisknutím klávesy F1 přístup k části lokalizované online nápovědy a dokumentaci pro Visual Studio 2010 a .NET Framework 4.0 na webu MSDN.

Jak získat sadu Visual Studio 2010 Professional

Sadu Visual Studio 2010 Professional lze získat několika způsoby:

Přepínání jazyků zobrazení

Po instalaci jazykové sady lze jazyk zobrazení přepnout přes:
Tools (Nástroje) -> Options… (Možnosti...) -> Environment (Prostředí) -> International Settings (Mezinárodní nastavení) -> nabídka Language (Jazyk)

Váš názor

Našli jste chybu v lokalizaci? Máte připomínky týkající se rozsahu lokalizace? Chcete se na něco zeptat? Napište nám na czechvs@microsoft.com. Cenný feedback odměníme malým dárkem. Na uvedené e-mailové adrese se také můžete registrovat do testování budoucích lokalizovaných verzí produktů.

Visual Studio 2008

Pro sadu Visual Studio 2008 je k dispozici nástroj CLIP (Captions Language Interface Pack), který zobrazuje malou bublinovou nápovědu s českým překladem anglického originálu po najetí myší nad položku menu nebo podobný prvek.

Nejnovější informace o české lokalizaci naleznete na adrese www.msdn.cz/vscz.

Comments (1)

  1. Dan says:

    super díky :))

Skip to main content