Na cestě od jazyka C++ k jazyku C#


V edici našich elektronických knih, webcastů a praktických cvičení v rámci programu “Od študentov pre študentov”  uvádíme nové praktické cvičení Príručka vývojára na ceste od jazyka C++ k jazyku C#

*

Príručka vývojára na ceste od jazyka C++ k jazyku C# (1,14 MB, XPS, 3,30 MB, PDF)

Praktická príručka od Michaely Zelenayovej, študentky FHI EU, pre vývojárov, ktorí sa rozhodnú prejsť z jazyka C++ na jazyk C#. Zoznámi vás s tvorbou objektovo orientovaných programov rôznej zložitosti v jazyku C#, pričom budete upozornení na rozdiely oproti jazyku C++. Pri praktickom programovaní môžete využiť vývojové prostredia Microsoft Visual C# 2010 Express a Microsoft Visual C++ 2010 Express.

 

… a ještě starší cvičení z edice “Od študentov pre študentov”:

*

Základy OOP v jazyku C++ (1,74 MB, XPS, 2,87 MB, PDF)

Programovací jazyk C++ je jedným z najpopulárnejších prostriedkov súčasnosti na vývoj objektovo orientovaných programov. Hoci od jeho vynájdenia uplynulo už viac ako 20 rokov, „inkrementované céčko“ sa teší neutíchajúcej obľube, a to nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. V tomto praktickom cvičení od Margaréty Cifrovej, študentky FHI EU, vás zoznámime so základmi objektovo orientovaného programovania v jazyku C++. Pri praktickom programovaní budeme využívať vývojové prostredie Microsoft Visual C++ 2008 Express, ktoré je zdarma k dispozícii pre každého záujemcu.

*

Algoritmizácia v jazyku C (1,45 MB, XPS, 2,39 MB, PDF)

Hoci od “vynájdenia” jazyka C uplynulo už viac ako 30 rokov, magické „céčko“ sa teší neutíchajúcej obľube, a to nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. V tomto praktickom cvičení od Beáty Bednárovej, študentky FHI EU, sa zoznámite s tvorbou štruktúrovaných programov rôznej zložitosti v jazyku C (diagnostika frakcie srdca, analytická geometria, analýza základných štatistických ukazovateľov). Pri praktickom programovaní návodných príkladov môžete použiť aj bezplatnú edíciu Visual C++ 2008 Express alebo Visual C++ 2010 Express.

Ostatní praktická cvičení … 

Buri

Comments (0)

Skip to main content