Aktivace MSDN Downloadu a dalších benefitů v multilicenčních programech


Nedávno jsme spustili jednotnou stránku pro správu licencí zakoupených v multilicenčních programech.

Microsoft Volume Licensing Service Center https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx

image

Tyto stránky slouží jak pro jednotlivce kupující např,. jedinou licenci VS Pro with MSDSN pro v OPEN programu, tak pro největší světové zákazníky spravující stovky tisíc licencí Windows, Office či SQL Serverů.

S těmto stránkami může pracovat centrální administrátor licencí nebo jím pověření zástupci.image image  

Pro vývojářské skupiny  u větších firem bývá (ale nemusí) vybrán člověk starající se o vývojáře – správce předplatného MSDN. U menších firem to je většinou spravce všech licencí/ licenční smlouvy. 

Problém je, že Multilicenční stránky nabízejí vývojářské licence k downloadu stejně jako pro MS Office nebo SQL Server ale tento download NENÍ MSDN SUBSCRIPTION DOWNLOAD.

image 

Noví předplatitelé MSDN služeb k Visual Studiu případně Expression Subscription mohou být poněkud zmateni tím, jak se dostat k MSDN downloadu a dalším předplatitelským výhodám.     

Na webu Volume Licensing Service Center je potřeba kliknout na Správa předplatného MSDN a přejít na dedikované stránky správy MSDN Benefitů

Tímto se dostanete na Web správy Licencí předplatného Visual Studio MSDN případně Expression na stránky https://msdnbenefits.partners.extranet.microsoft.com/.....image

 

Teprve zde se spravují MSDN Licence, přidávají uživatelé a přiřazuje se jim Subscription download, support atd. !!!

image

image image image

Výsledkem aktivace MSDN bude, že správce/systém zašle konkrétnímu vývojáři email se seznamem konkrétních benefitů a jeho unikátní MSDN Benefit ID   

Na stránkách  http://msdn.microsoft.com/cs-cz/subscriptions/default.aspx se pak již konkrétní vývojář nebo designer registruje – Zaloguje se svým Live ID a propojí ho s MSDN Benefit ID nebo Subscription ID a tak se aktivuje MSDN Download. případně další benefity.
(V případě Expression Subscription jdete na http://expression.microsoft.com/en-us/subscriptions/default.aspx)

image image  

Po zaregistrvání pak uvidíme veškeré benefity pro předplatitele MSDN nebo Exporession Subscription:

image

Po kliknutí na Downloads and Product Keys se dostanete na MSDN Subscriber Download a tam jsou již vysvícené odpovídající downloady a generování klíčů...

image

Všimněte si detailů ke každému produktu a nezapomeňte si vybrat vpravo nahoře češtinu, chcete-li stahovat české produkty

A začněte stahovat ISO Image nebo cokoli jiného // Akamai download manager je trochu starší ActiveX komponenta // + Vygenerujte si svůj MSDN Aktivační klíče, pokud to produkt vyžaduje:

image image

Ještě jedna rada na závěr. Před expirací konkrétního předplatného si vygenerujte všechny Aktivační klíče a uložte si je, po expiraci MSDN se k nim již nedostanete.

image

 

Buri

Comments (0)

Skip to main content