Co je nového v TFS 2010


V březnu 2010 bude k dispozici další verze Team Foundation Serveru, tedy nástroje pro týmovou spolupráci a řízení životního cyklu při vývoji software. Celým názvem se nazývá Visual Studio 2010 Team Foundation Server. Nová verze obsahuje velkou řadu vylepšení, která si postupně představíme:

Zjednodušená instalace a nižší cena:

·         TFS 2010 lze nainstalovat i na klientský operační systém (Windows Vista SP2 nebo Windows 7) – může tak sloužit i pro osobní použití nebo v malých týmech, kde se dříve často používal SourceSafe

·         Reporting Services a SharePoint nejsou povinnou součástí infrastruktury.  Buď je můžete používat od začátku, nebo je do infrastruktury přidat později anebo je nemusíte používat vůbec.

·         Cena licence Team Foundation Serveru byla snížena na zhruba 1/5 původní ceny, bude stát cca 500 EUR. V této ceně je obsaženo 5 klientských licencí, další klientské licence pak lze dokupovat po 500 EUR za každou jednu další licenci.

·         Majitelé Visual Studia 2010 s MSDN subskripcí mají zahrnutou 1 licenci TFS serveru a 1 klientskou licenci ve své MSDN subskripci, nemusí ji tedy kupovat vůbec.

Zlepšené řízení projektu:

·         Podpora pro vztahy mezi pracovními položkami. Pomocí vztahů lze modelovat různé relace, např. rozpad úlohy na podúlohy, závislosti mezi úlohami, vazba mezi požadavkem a úkoly nebo testovacími scénáři apod. Na vztahy se lze též dotazovat a odráží se v datovém skladu a reportech.

·         Plná synchronizace TFS projektu s projektem nástroje MS Project, včetně hierarchie pracovních položek a závislostí mezi nimi.

·         Lepší plánování pomocí Excelu. Šablona pro agilní vývoj obsahuje sešity pro rozdělování práce mezi iterace a mezi jednotlivé členy týmu v rámci iterace.

·         Bohatší týmový portál – produkt obsahuje speciální webové dílce pro technologii SharePoint. Snadno si tak na portále můžete zobrazit aktuální stav pracovních položek, výsledky posledních buildů, poslední změny kódu apod.

·         Nové reporty pro sledování projektu využívají všechny vymoženosti SQL Reporting Services 2008, zejména výrazně bohatší možnosti grafů a tabulek.

Zvyšování kvality kódu:

·         Gated check-in – tento těžko přeložitelný název označuje technologii pro ochranu před rozbitím buildu – tedy zejména narušení kompilovatelnosti kódu – lidskou chybou. Princip je poměrně jednoduchý – před uložením nové verze kódu se provede kontrolní build, a pokud neskončí úspěchem, jsou zamýšlené změny odmítnuty a vráceny vývojáři.

·         Analýza dopadu – pokud vývojář provede změny v kódu, lze snadno zjistit, které testy je třeba spustit pro ověření, že tyto změny nenarušili funkci software. Této vlastnosti lze využít pro automaticky spouštěné testy i manuální testovací scénáře.

·         Testy uživatelského rozhraní – je možné vytvářet automatické testy uživatelského rozhraní. Při změně v aplikaci tedy můžete nechat aplikaci „automaticky proklikat“, abyste ověřili, zda nedošlo k poškození funkce pro testované scénáře.

Větší pohodlí při práci:

·         Paralelní vývoj více verzí – větve kódu jsou vizuálně označeny a lze si zobrazit jejich vzájemné vztahy.

·         Sledování průběhu opravy – pokud je chyba opravena v jedné větvi kódu, bývá složité zjistit, zda byla oprava provedena i v dalších větvích. Postup opravy chyby si teď můžete zobrazit buď v hierarchii větví anebo na časové ose.

·         Řešení konfliktu – pokud dojde k editaci téhož souboru více uživateli, vzniká konflikt.

·         Historie položky – dialog zobrazující verze souboru se prakticky nezměnil od první verze produktu SourceSafe. Proto byl nyní významně modernizován – lze ho otevřít pro více souborů, zobrazuje změny přenesené slučováním větví apod.

·         Definice buildu pomocí technologie Workflow Foundation nabízí velmi čitelnou a snadnou definici průběhu buildu a všech návazných činností. Zároveň umožňuje hierarchické sledování průběhu a komfortní ladění případných problému v procesu buildu.

·         Využití virtuálních prostředí při buildu aplikace. Např. můžete během buildu převést virtuální prostředí zpět do definovaného stavu (tzv. snapshot) a nasadit do něj aplikaci.

·         Podpora pro tzv. symbol server a server zdrojového kódu umožňuje s minimálním úsilím vynaloženým na nastavení systému ladit chyby a sledovat zdrojový kód při výskytu chyby v libovolné historické verzi kódu.

Testování před předáním softwaru:

·         Správa testovacích případů – můžete snadno definovat kroky testovacích případů, kterými ověříte správnou implementaci požadavků zákazníka.

·         Definice testovacích plánů – nový nástroj Microsoft Test and Lab Manager (MTLM) vám pomůže naplánovat testování nových verzí před předáním zákazníkovi. Můžete např. určit, které požadavky (a tím testovací případy) chcete testovat, s jakou konfigurací, jak má být testování zdokumentováno, v jakém prostředí se má provádět, kdo ho má provádět apod.

·         Provádění testů – nástroj MTLM vám umožní spouštět jednotlivé testovací případy v definovaném prostředí. Zároveň sbírá informace o průběhu jako jsou prováděné akce, kopie obrazovek, videozáznam apod. Případně nalezené chyby jsou tak velmi kvalitně zdokumentovány.

·         Automatizace částí provádění testovacích případů při druhém a dalším provádění díky nahrané posloupnosti kroků z prvního provedení testovacího případu.

·         Sledování průběhu provádění plánu testů, kategorizace a řešení vzniklých problémů

·         IntelliTrace – možnost zaznamenání stavu aplikace v definovaných okamžicích, např. při stisknutí tlačítka, čtení z disku nebo provádění databázového dotazu. Tyto informace pak využije vývojář pro diagnostiku případných chyb.

·         Virtualizované testování – lze vytvářet a spravovat jedno nebo více virtuálních prostředí, ve kterých lze aplikaci testovat. Testerům tak odpadá nutnost starat se o instalaci a nastavení testovacích stanic, aniž by museli být obeznámeni s virtualizačními technologiemi. Rovněž mohou sdílet stav testovacího prostředí s vývojáři (např. při výskytu chyby) pomocí tzv. snapshotů.

Nastavení a administrace:

·         Oddělení instalace a konfigurace – v předchozích verzích byla konfigurace TFS součástí instalace. Stačil sebemenší problém a instalace selhala. Nyní je instalace pouhé kopírování souborů, které prakticky „nemůže nedopadnout“. Konfigurace je pak následný krok, který nemusíte provádět naráz. Například můžete odložit konfiguraci Reporting Services a SharePointu až na dobu, kdy budete mít připravenou potřebnou infrastrukturu.

·         Webový přístup k datům TFS je součástí standardní instalace a je plně podporovanou součástí produktu.

·         Celkem zhruba pět SQL databází z předchozí verze bylo sloučeno do jedné, nazývané Team Project Collection (TPC). Významně se tak usnadňuje údržba, zálohování a další operace.

·         Je možné mít více než jednu TPC databázi, například kvůli rozložení zátěže mezi více databázových serverů anebo kvůli pružnější záloze a obnově.

·         Nová MMC konzola pro vizuální správu veškerých nastavení Team Foundation Serveru.

·         Podpora pro farmu TFS serverů s rozkládáním zátěže (Network Load Balancing).

·         Možnost vytvořit farmu serverů provádějících build.

Nový Team Foundation Server 2010 lze bez váhání označit za generačně druhou velkou verzi tohoto produktu. Stávající uživatelé dřívějších verzí Team Foundation Server 2005 nebo 2008 by měli na novou verzi přejít prakticky bez přemýšlení (mimochodem přechod je dobře popsán a je poměrně snadný). Uživatelé alternativních vývojových nástrojů by si pak měli vyhodnotit, zda je pro ně v dlouhodobém horizontu výhodnější používání sady alternativních nástrojů, jejichž integrace je pracná a nedokonalá s negativním dopadem na produktivitu práce v týmu, anebo přejít na integrovaný balík, který s maximálním komfortem pokryje veškeré potřeby během všech fází životního cyklu vývoje, a to za velmi příznivou cenu.

Michael

Comments (1)
  1. Ježek says:

    Poznámka k bodu:

    "TFS 2010 lze nainstalovat i na klientský operační systém (Windows Vista SP2 nebo Windows 7) – může tak sloužit i pro osobní použití nebo v malých týmech, kde se dříve často používal SourceSafe."

    Podle EULA desktopové Windows nemohou sloužit jako aplikační server pro ostatní uživatele. Ani pro TFS 2010 ani pro SourceSafe. Nebo existují výjimky?

    http://technet.microsoft.com/cs-cz/ee625745.aspx

Comments are closed.

Skip to main content