Zrychlete vývoj web aplikací s toolkity


V posledních měsících začínají být vidět investice Microsoftu do oblasti webových aplikací. Ať jde o uvedení nástroje pro kompletní instalaci webové platformy - Web Platform Installer, či čerstvě uvedené sady toolkitů určené vývojářům web aplikací - Web Application Toolkits.

Web Platform Installer

Instalace kompletní programového vybavení pro běh webových aplikací na Microsoft platformě není úplně triviální záležitostí. Skládá se z celé řady produktů (IIS, SQL server, .NET Framework) a tudíž i nemalého množství úkonů. Abychom eliminovali případné chyby při instalaci a zrychlili celý proces na maximum, vydali jsme již druhou verzi Web Platform Installeru (Web PI), která je zcela volně šiřitelným nástrojem. Pomocí jednoduchého, uživatelsky přívětivého vizuálního rozhraní lze během krátké doby z jednoho univerzálního prostředí nainstalovat celý počítač (server).

Využití Web PI má celou řadu výhod, které jsem si osobně, jako člověk, který často svůj testovací server reinstaluje, ověřil:

  • Web PI dovede detekovat instalované komponenty a nabízí pouze potřebné updaty a aplikace. Navíc celou instalaci validuje, aby zajistil bezproblémový chod.
  • Pokud instalujete více komponent nebo produktů najednou, vždy zajistí správný postup, který nemusíte zdlouhavě studovat.
  • Pokud Microsoft nebo jiný výrobce uvede novou verzi jednotlivých produktů, můžete si být jisti, že Web PI je používá. Odpadá tak někdy dobrodružné hledání nejnovější verze produktu.

Vedle instalace samotné platformy pro běh web aplikací, Web PI umožňuje instalovat existující aplikace z Web Application Gallery. Jde o online galerii nejpoužívanějších volně dostupných webových aplikací, které jsou celosvětově používány. Jelikož Web PI umožňuje instalaci PHP runtime na operačním systému Windows, aplikační galerie obsahuje i celou řadu oblíbených PHP produktů jako jsou Umbraco, WordPress nebo Acquia Drupal.

Pokud si chcete s aplikací Web PI seznámit, Karel Florian k němu natočil v češtině také velice pěkný pořad do televize.

Web Application Toolkity

Pokud web aplikace aktivně vyvíjíte, vedle instalace a galerie vám určitě přijde vhod 7 nových toolkitů. Ty v podstatě nabízejí web vývojářům šablony projektů, ovládací prvky, příklady a jednoduchou dokumentaci k nejpoužívanějším technologiím. Popišme si krátce jednotlivé toolkity:

Web Application Toolkit for IE8

Tento toolkit slouží k rychlejšímu vytváření webových stránek, které využívají aplikačních IE8Toolkitnovinek v IE8 - web slice, akcelerátor a vizuální vyhledávání. Prakticky kit obsahuje čtyři ASP.NET ovládací prvky, které umožní tyto funkce na stránku rychle přidat:

  • ASP.NET Web Slice kontrol
  • ASP.NET Accelerator kontrol
  • ASP.NET Visual Search kontrol
  • ASP.NET Browser Helper kontrol

Poslední zmíněný usnadňuje detekovat uživatele, kteří nepoužívají IE8. Těm umí zobrazit hlášení a zakáže veškeré IE8 specifické ovládací prvky.

Web Application Toolkit pro REST Services

Zpřístupnění dat pomocí služeb s REST rozhraním se stává velice populárním. Důvod je ten, RESTToolkit že každý takto vytvořený zdroj je reprezentování jedinečným URI a uživatelé s takovým zdrojem pak komunikují přes unifikované HTTP rozhraní pomocí REST principu.

REST Services Toolkit ukazuje, jak jednoduše k existujícím web aplikacím přidat REST rozhraní, aniž by bylo nutné předělat architekturu aplikace. Toolkit proto obsahuje několik praktických příkladů synchronní i asynchronní (AJAX) použití REST služeb. Balíček je navíc doplněn šablonou projektu do Visual Studia, která umožňuje jednoduše napsat novou REST službu.

Web Application Toolkit for Template-Driven Email

Zasílání e-mailů z web stránek je běžnou operací, kterou je nutné použít např. při zakládání EmailToolkit účtů na web portálech, oznámení o provedení nákupu na e-shopu nebo upozornění na vypršení platnosti služby, kterou je nutné čas od času zaplatit. Takto zasílané e-maily jsou často formátovány v HTML s použitím CSS a kombinovány s uživatelsky specifickými informacemi, které je nutné pro každého zákazníka či uživatele individuálně sestavit.

Pro ulehčení těchto operací přináší Template-Driven Email Toolkit komponentu s názvem TemplateDrivenEmail, která slouží k jednoduchému dynamickému generování a zasílání e-mailu. E-maily jsou formátovány HTML kódem ve formě šablony (využívá XLS), kterou lze jednoduše přizpůsobit.

Web Application Toolkit for Mobile Web Applications

Jak se rozšiřují chytré mobilní telefony s větším rozlišením displeje, stoupá počet uživatelů MobileToolkit používající tyto přístroje pro brouzdání po internetu. Prakticky si to můžete ověřit např. u většiny zpravodajských portálů, které vypustily v poslední době mobilní verzi svých plně našlapaných portálů.

Pokud chcete i své stránky zpřístupnit nejen "plnokrevným prohlížečům" a i jejich "štíhlejším mobilním bratrům", jednou z možností je použít Mobile Web Applications Toolkit. Ten využívá MVC vzor pro oddělení logiky web aplikace a specifického vykreslování obsahu podle typu klienta. Prakticky se MVP vzor použije pro vytvoření několika pohledů specifických pro různé prohlížeče za využití společné business logiky.

Pro jednodušší rozšíření web aplikací na specifické mobilní prohlížeče toolkit obsahuje komponentu MobileCapableViewEngine, která umožňuje web aplikacím zobrazovat odpovídající pohled na mobilním zařízení provádějící dotaz.

Web Application Toolkit for Making your Website Social

Pokud chcete zahrnout na webové stránky podporu Windows Live služeb, jako je např. SocialToolkit Messenger, lze s výhodou využít Web Social Toolkit. Ten na pár řádcích kódu demonstruje jak do své aplikace zahnout služby sociální sítě. Prakticky k tomu využívá Windows Live Messenger Web Toolkit, což je javascriptová knihovna umožňující integraci Live Messengeru. Vedle samotné možnosti zasílání IM si lze snadně zobrazit přítomnost lidí v síti (jako na hlavní stránce vývojářského blogu), informace z profilu nebo avatara či fotografii.

Web Application Toolkit for Bing Search

Novou verzi Microsoft vyhledávače Bing není asi nutné představovat. Zejména pak v českých  zemích z důvodu přechodu mezinárodního BingToolkitvyhledávání Seznamu na tuto platformu. Pokud byste si chtěli vyzkoušet a integrovat tuto služby i vy na webové stránky, Bing Search Toolkit je dobrý a snadný začátek. Toolkit se zaměřuje na několik oblastí:

  • Začlenění Bing vyhledávání do vašich web stránek pomocí hotových ovládacích prvků. K dispozici jsou jak jednoduché, tak pokročilé postupy využívající ASP.NET AJAX a jQuery, které umožňují vytvářet interaktivní aplikace pracující s Bing API.
  • Získané výsledky je následovně možné např. podrobněji zpracovat, případně využít LINQ-to-Bing poskytovatele a přímo LINQ výrazy se dotazovat proti Bing API.

Web Application Toolkit for FAQs

Pokud na svých web stránkách máte umístěnu sekci častých dotazů (FAQ), pomocí FAQ FAQToolkit Toolkitu si lze tuto část webu zpřehlednit. Místo prostého seznamu otázek a odpovědí získáte funkcionalitu, která nabízí prohledávání, filtrování a stránkování.

 

 

 

Dalibor Kačmář

Comments (0)

Skip to main content