Webcast na téma “Windows 7 – kompatibilita aplikací”


Na známé adrese se seznamem našich webcastů naleznete nový přírůstek:

Windows 7 - Kompatibilita aplikácií (v slovenčine)

Datum: 9.9.2009, čas: 1:33:12, velikost: 65,0 MB
Popularita Windows 7 je výzvou pre vývojárov, aby sa čím skôr postarali o prenositeľnosť svojich aplikácií na tento operačný systém. Pri prechode z Windows XP a z Windows Vista je potrebné riešiť niektoré typické problémy dané odlišnosťami v porovnaní s Windows 7. Webcast vás zoznámi so základnými problémami kompatibility a poskytne vám návody, pomocou akých nástrojov a ako problémy odstrániť.

Michael

Comments (0)

Skip to main content