.NET knihovna pro novinky ve Windows 7


Některé z nových funkcí ve Windows 7, ale i předchozích verzí Windows nebyly dostupné v .NET Frameworku a bylo je nutné programovat neřízeném (non-managed) kódu. Případně jste si museli napsat svůj vlastní wrapper. Windows API Code Pack for Microsoft .NET Framework tento nedostatek napravuje. V součané době je je stažení verze 0.9, která obsahuje následující funkce:

 • Windows 7 Taskbar Jump Lists, Icon Overlay, Progress Bar, Tabbed Thumbnails, a Thumbnail Toolbars
 • Known Folders, Windows 7 Libraries, non-file system containers, a hierarchii Shell Namespace entities
 • Windows 7 Explorer Browser Control
 • Shell property system
 • Windows Vista a Windows 7 Common File Dialogs, včetně custom controls
 • Windows Vista and Windows 7 Task Dialogs
 • Direct3D 11.0, Direct3D 10.1/10.0, DXGI 1.0/1.1, Direct2D 1.0, DirectWrite, Windows Imaging Component (WIC) APIs. (DirectWrite a WIC mají pouze částečnou podporu)
 • Sensor Platform APIs
 • Extended Linguistic Services APIs
 • Power Management APIs
 • Application Restart a Recovery APIs
 • Network List Manager APIs
 • Command Link control a System defined Shell icony

Instalace knihovny obsahuje také příklady použití jednotlivých funkcí v C# a v menším množství i VB.NET. Součástí je také dokumentace.

Finální verze knihovny bude uvedena v době oficiálního uvedení Windows 7 na trh.

Dalibor Kačmář, Platform Strategy Advisor


Comments (0)

Skip to main content