Výukové kurzy zdarma


bb352986_RU_logo(en-us,MSDN_10) Pod značkou RampUp Microsoft uvedl novou zdarma dostupnou sérii online vzdělávacích kurzů. Kurzy vznikly za přispění celé řady světových odborníků, jejichž jména zajišťují výbornou kvalitu. Kurzy jsou rozděleny do samostatných skupin, podle předchozích znalostí Microsoft nebo jiné platformy. Konkrétně zde dnes najdeme:

  • Úvod do vývoje v ASP.NET
  • ASP.NET pro vývojáře v ASP
  • ASP.NET pro PHP vývojáře
  • Vývoj web aplikací v SharePointu (I a II)
  • Vývoj ve Visual Studiu 2008
  • .NET pro Java vývojáře

K dispozici jsou i kurzy, které využívají starší verze Visual Studia:

  • Základy vývoje aplikací
  • Visual Basic 2005 pro VB 6.0 vývojáře
  • Základy vývoje ve Visual Studiu 2005 pro VS 2002/2003 vývojáře

Kurzy jsou v anglickém jazyce a obsahují vedle vzdělávacích textů a praktických ukázek ve formě videa i návody pro vlastní cvičení (hands-on-labs).

Po absolvování kurzů lze získat slevy na vybrané publikace, training kity nebo e-learning kolekce.

Dalibor Kačmář
Platform Stategy Advisor

Comments (0)

Skip to main content