Navrhněte vylepšení IE – výsledková listina


Před deseti dny jsem napsal docela krátký post na téma "Navrhněte vylepšení Internet Exploreru". V té době jsem netušil, jaký zájem tato krátká výzva zanechá. Již teď je zcela jasné, že je to jasný vítěz ve čtenosti a zejména v počtu odpovědí.

Rád bych všechny čtenáře, ale zejména ty, kteří napsali svůj názor, ujistil, že s obsahem pracujeme. Stáhnul jsem všechny odpovědi a pokusil jsem se je složit do jednoduchého seznamu podle nejčastějších požadavků. Návrhů bylo celkově k 70, proto jsem je nakonec rozdělil do pěti skupin. Ke každé uvádím nejčastější podle četnosti (i ty méně časté však uvažujeme!).

Možnosti IE: skupina obsahuje funkce, které nemají vztah k vykreslování obsahu stránek, ale zpříjemňují uživateli práci

 1. Gesta myší
 2. Vyplňování formulářů
 3. Password manažer

IE add-ons: typická požadavky na funkce, které jsou i jinde realizovány add-ony

 1. Download manažer
 2. Blokování reklamy
 3. IE7Pro pro IE8

IE rychlost: tady je to asi jasné - rychleji, rychleji, rychleji

 1. Rychlost GUI
 2. Rychlejší JavaScript
 3. Rychlejší vykreslování stránek

Standardy a kompatibilita: požadavky na doplnění nových standardů a požadavky na kompatibilitu se staršími verzemi či jiný prohlížeči

 1. Podpora IE8
 2. Podpora SVG
 3. Podpora HTML 5

Funkce panelů: tedy bylo docela hodně návrhů, tak jsem z těchto požadavků udělal speciální kategorii.

 1. Rychlejší odevírání panelů
 2. Rychlé uložení a otevření několika panelů (zapamatování otevřených)
 3. Lepší management panelů

Když se na tento seznam podívám, je zcela jasné, že některé požadavky lze snadně pro existující verze vyřešit prostřednictvím add-onů, zatím co jiné budou muset počkat na další verzi produktu (jako např. změna používaných standardů).

Dnes jsem se vrátil z USA, kde jsem nad celým seznamem seděl s produktovým manažerem IE. Byl za všechny návrhy velice rád a budoucích týdnech se pokusíme na ně společně podrobněji reagovat.

Závěrem bych tedy ještě jednou poděkoval za váš čas a jsem velice rád, že jste všichni reagovali konstruktivně a diskuse se nezvrátil v typickou snůšku nadávek, které známe jiných webů (viz úvaha).

Pěkný den

Dalibor Kačmář

Comments (0)

Skip to main content