Mapové podklady a Silverlight


Zobrazení map na webových stránkách je dnes tak běžné, že nad jejich existencí vůbec neuvažujeme. Ne vždy však vidíme něco více, než samotné mapy s vyznačenými body zájmu. Pravděpodobně to bude tím, že vytvořit sofistikovanou logiku s dodatečnými vrstvami zobrazujícími specifické informace a ovládací prvky není vždy zcela jednoduché. Nezávisle na poskytovateli map (Microsoft, Google, Yahoo), všechny firmy standardně nabízí mapové API v JavaScriptu, často i s podporou AJAXu. Úvodní informace a příklady lze vidět např. zde: Microsoft, Google a Yahoo. Pokud zůstaneme u Microsoft Virtual Earth, nejjednodušší způsob jak začít s využíváním mapového softwaru je interaktivní generátor zdrojového kódu - Bing Maps Interactive SDK. Zde lze velice jednoduše nasimulovat ovládání mapy, vkládání a zobrazování různých tvarů, vkládání dat do vrstev atd. Pokud bychom např. potřebovali zobrazit mapu ve 2D pohledu s označeným místem pushpinem a orámovanou oblastí, leze si tento scénář na interaktivní mapě naklikat (Custom shapes -> Add custom shapes, v dialogu vybrat Add Polygon).

BingMapsInteractiveSDK

Po přepnutí do záložky Source Code získáme plný zdrojový kód pro vložení do web stránky, případně na další záložce Reference od dokumentaci k použité funkci AddShape().

Silverlight - to, co vás odliší

Osobně se zřídka spokojím s tím, že mé aplikace dělají "jen to co jiné". A tak hledám jak je udělat jiné a lepší. Při programování s mapami se tedy jasně nabízí Virtual Earth Silverlight Map Control. Vedle všech možností ovládání jako máme u standardního mapového API můžeme využít veškerou funkcionalitu a možnosti, které nám dává Silverlight. V první řadě, z pohledu programátora, je to tvorba aplikační logiky v .NET jazycích. Není to boží se vyhnout JavaScriptu? J Druhou, neméně zajímavou je pak schopnost vložit do vrstev mapy libovolnou grafiku nebo ovládací prvky, které známe zběžných Silverlight aplikací.

I samotný Silverlight Map prvek přináší celou řadu vylepšení. Mezi ty nevýznamnější patří:

 • Plynulé překreslování jednotlivých dlaždic, ze kterých je mapa složena (pannování, zoomování)
 • Lepší systém událostí
 • Přizpůsobitelné chování
 • Integrace s webovými službami

Abychom opět ulehčili a zrychlili vývojářům práci, vedle běžného SDK je k dispozici i Microsoft Virtual Earth Silverlight Map Control Interactive SDK (to fakt není krátký název aplikace). V online aplikaci si lze opět nasimulovat jednoduché situace, např. zobrazení souřadnic centra mapy a jednotlivých jejích okrajů.

BingMapsSLInteractiveSDK

V záložce Source Code pak vidíme zdrojový kód. Ten si dovolím také vypsat, protože jeho jednoduchost a čitelnost je opravdu luxusní. Nejdříve XAML kód aplikace:

<UserControl x:Class="MapControlInteractiveSdk.Tutorials.Tutorial4"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
 xmlns:m="clr-namespace:Microsoft.VirtualEarth.MapControl;assembly=Microsoft.VirtualEarth.MapControl">
 <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
  <m:Map Center="47.640,-122.125" ZoomLevel="11" x:Name="MyMap" />
  <Border Background="Black" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Right" Opacity="0.8" BorderBrush="White" BorderThickness="2" CornerRadius="5">
   <TextBlock x:Name="MapInfo" Foreground="#008800" FontSize="12" Padding="5" />
  </Border>
 </Grid>
</UserControl>

A ještě kód v pozadí, který reaguje na pannování a zoom v okně mapy a překresluje informaci a aktuálním pohledu:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using Microsoft.VirtualEarth.MapControl;

namespace MapControlInteractiveSdk.Tutorials
{
 public partial class Tutorial4 : UserControl
 {
  public Tutorial4()
  {
   InitializeComponent();

   MyMap.ViewChangeOnFrame += new EventHandler<MapEventArgs>(MyMap_ViewChangeOnFrame);
  }

  void MyMap_ViewChangeOnFrame(object sender, MapEventArgs e)
  {
   Map map = (Map) sender;

   MapInfo.Text = string.Format("Center: {0:F5} ZoomLevel: {1:F5} \r\n", map.View.Center, map.View.ZoomLevel);

   LocationRect bounds = map.GetBoundingRectangle();
   MapInfo.Text += string.Format("Northwest: {0:F5}, Southeast: {1:F5} (Current)\r\n", bounds.Northwest, bounds.Southeast);

   LocationRect targetBounds = map.GetBoundingRectangle(map.TargetView);
   MapInfo.Text += string.Format("Northwest: {0:F5}, Southeast: {1:F5} (Animating to)", targetBounds.Northwest, targetBounds.Southeast);
  }
 }
}

Jak se k Silverlight komponentě dostat

Předvedená komponenta v době psaní článku je v CTP (Community Technology Preview) verzi. Pro přístup ke všem SDK, příkladům a dokumentaci se musíte bezplatně registrovat v programu Connect. Je to velice jednouchý postup:

 • Najeďte na stránku http://connect.microsoft.com
 • Přihlaste se svým Live ID
 • Přepněte se nabídky Connection Directory a kategoriích vyberte Windows Live a v nabídce Virtual Earth Silverlight Map Control CTP.

BingSLMapsSDKConnect

Dalibor Kačmář, Platform Strategy Adviser

Comments (5)

 1. Jakub Matásek says:

  Dobrý den,

  mapy to jsou pěkné, jen je škoda, že pro Českou republiku nejsou zrovna moc podrobné, hlavně co se týče ortofotomap. Plánujete zpodrobnění map pro ČR a případně odhadem kdy?

  Děkuji

 2. iecz says:

  Dobrý den,

    ano, plánujeme update. Česká republika by na to měla být lépe tento rok na podzim. Pevně věřím, že naši uživatelé budou spokojeni.

  Dalibor Kačmář

 3. Dobrý den. Nekvalitní mapové podklady (proti konkurenci) je ostatně jediný důvod proč nepoužívám MS Virtual Earth mapy. Pokud bude update, není již důvod nepřejít :-)

 4. Martin Milicka says:

  Dobrý den,

  je možné úplně vypnout mapové podklady a použít vlastní podklady ve Virtual Earth Silverlight Map Control?

  Děkuji.

 5. iecz says:

  Dobrý den,

   odpověď na vaši otázku najdete na tomto  diskusním fóru social.msdn.microsoft.com/…/d218a062-f826-499a-97c2-64bb2052908d. Snad vám to pomůže.

  Dalibor

Skip to main content