Hádanka pro vývojáře


Tři programátoři Jack, John a Jeff píšou aplikaci pro evidenci zakázek jedné menší firmy. Rozhodnou se, že projekt se bude skládat ze 3 assembly (dll knihoven):

•datová vrstva

•vrstva business objektů

•prezenční vrstva

Indicie:

Třída A používá třídu ComboBox.

Třída B, I a J používá třídu DbCommand.

Jeff nepsal žádné rozhraní.

Třída C implementuje rozhraní H.

Třída B používá třídu F.

Internal rozhraní H psal John.

Třída I je internal a psal ji Jack, stejně jako třídu A.

Třídy A a C jsou ve stejné assembly.

Třídy J a E používají třídu I.

Třídu public B a rozhraní H psal stejný vývojář.

Internal třída F je v jiné assembly než třída A a I, ale psal ji stejný vývojář.

Jack při psaní projektu neudělal žádnou chybu.

Otázka:

Který z programátorů by si zasloužil výchovný pohlavek a proč?

Microsoft MVP

Pokud přijdete na odpověď, zkuste si ji nechat zatím pro sebe - jen mi pošlete mail na jechtom[uzenáč]seznam.cz a já přidám příspěvek, že jste úspěšně úlohu vyřešili na adresu do blogu: http://vbnet.cz/blog-clanek--272-programatorska_hadanka.aspx

Tomáš Jecha – VB.NET MVP

 

 

 

Comments (0)

Skip to main content