Ribbon, ribbon, ribbon ….


Nově přicházející operační systém Windows 7 v sobě přímo obsahuje ovládací prvek Ribbon. S příchodem toho prvku a existencí např. WPF Ribbonu, MFC Ribbon, … atd. vyvstává otázka, který Ribbon prvek použít při vývoji aplikací.

Jaké typy Ribbon prvku jsou k dispozici od společnosti Microsoft?

  1. WPF Ribbon jež je součástí WPF Toolkitu. Je určen pro WPF 3.5. http://wpf.codeplex.com/. Součástí .NET Frameworku 4.0 bude již WPF Ribbon k dispozici
  2. MFC Ribbon součástí SP1 pro VS2008 a .NET 3.5
  3. Scenic Ribbon součástí Windows 7

Jak je to s OfficeUI licencemi pro Ribbon prvek?

Office UI licencing je nutné mít podepsané pro WPF a MFC Ribbon (http://msdn.microsoft.com/cs-cz/office/aa973809(en-us).aspx). Pro použití Scenic Ribbonu toto licenční ujednání není nutné podepsat.

 

Přehledná Ribbon roadmapa:

image

 

Michal N.

Comments (2)

  1. Ondřej says:

    A Windows Forms zase nic, klasika. Co si mám představit pod tím Scenic? Nějaké unmanaged Windows API, případně COM?

Skip to main content