KONFERENCE DEVCON, PRAHA 2009


Program konference DevCon, Praha 2009 je sestaven tak, aby uspokojil rozmanité zájmy databázových odborníků a vývojářů, kteří využívají technologie firmy Microsoft. Tematicky jsou jednotlivá vystoupení zaměřena na následující oblasti:

Microsoft SQL Server (osvědčené postupy i nové technologie pro administrátory i vývojáře)

(po celé první 2 dny výběr ze 2 přednášek v češtině, třetí den se několik přednášek zopakuje)

Microsoft Visual FoxPro (praktická využití, srovnání s .NET, nové navazující projekty)

(v každou dobu jedna přednáška v angličtině zaměřená na Visual FoxPro a vedle ní další v češtině na téma FoxPro nebo obecnější související téma z IT)

Obecnější související témata z IT: Windows 7, elektronické standardy či právní aspekty IT

Náplň dvou a půl dne je vystavena na léty prověřeném pojetí široké nabídky přednášek (celkem přes 40), dostatečného prostoru k bezprostřední výměně zkušeností a názorů mezi účastníky i společenského až zábavného vyžití. První dva dny poskytují blok 4 souběžných sérií přednášek a večírek. Třetí den dopoledne probíhají opakující se přednášky, abychom vyhověli přání účastníků navštívit více z přednášek, které během 2 dnů těžko mohli stihnout.

Na konferenci vystupují uznávaní odborníci – profesionálové, kteří se předváděnými nástroji a technologiemi živí.

Konference proběhne 23. až 25. června 2009 na fakultách Elektrotechnické a Strojní, ČVUT v Praze.

Konferenci v Praze pořádají společnosti Microsoft a DAQUAS již po dvanácté. Obsah té letošní navazuje na loňský premiérový koncept, kdy v jednom prostoru a za jediné vstupné probíhaly 2 konference současně: Visual FoxPro DevCon (jejíž první ročník proběhl v roce 1998) a SQL Server DevCon (která byla loni první svého druhu a v takovém rozsahu u nás).

Bližší podrobnosti, přednášky a registraci najdete na samostatných konferenčních stránkách http://devcon.daquas.cz.

Igor Vít, Visual FoxPro MVP

Comments (3)

  1. Давно слежу за вашим сайтом. Очень полезный и нужный материал. Спасибки!

  2. Благодарствую!!! На Вашем сайте часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

Skip to main content