Microsoft Web Academy v Brně


Dnes proběhla v Brně Microsoft Web Academy (MWA). Přednášeli vám: Michal A. Valášek (MVP) a Štěpán Bechynský.
Pro případné dotazy ohledně licencování, byla přítomna paní Jitka Boukalová (Daquas s.r.o.).
Témata prezentací byla:


Vybudování hostingové platformy za hodinu od A do Z
Management IIS
IIS 7.0 PowerShell Snap-in
Microsoft Surface.

Pro ty, kteří odevzdali řádně vyplněný dotazník, byl připraven dáreček v podobě voucheru se slevou na roční pronájem virtuálního dedikovaného serveru.

Brněnská MWA se od pražské odlišovala zařazením prezentace Microsoft Surface, který jak včera avizoval Štěpán, v Brně pár dní zůstane.

Štěpán s Filipem připravují Surface  MWA Brno - Microsoft Surface  MWA Brno

MWA Brno  MWA Brno - Michal A. Valášek  MWA Brno


MWA Brno - Jitka Boukalová  MWA Brno
Tímto bych chtěla poděkovat všem, co se na přípravě MWA podíleli. Speciální díky za pomoc a ochotu letí do MICu sl. Lucii Opravilové.


Hezký den všem,
Majka

Skip to main content