Konference DevCon, Praha 2009


Po loňské premiéře se souběhem dvou databázových konferencí ohlašujeme opakování i pro letošek. Zveme vás tedy na 23. až 25. června 2009 do prostor fakulty Elektrotechnické a Strojní, ČVUT v Praze.Pro historiky a archiváře bychom měli především uvést, že naše pražské konference pro rok 2009 by se na seznam zařadily s těmito pořadovými čísly: Visual FoxPro DevCon 12 a SQL Server DevCon 2. Už loni jsme ovšem zbytečně trpěli dvojkolejností, kdy jsme udržovali dvoje registrační stránky, dvoje stránky s konferenčním programem apod. Dospěli jsme k přesvědčení, že je načase si to zjednodušit. Obě konference probíhají ve stejnou dobu, za stejné vstupné, přednáškový program mohou účastníci volit zcela podle chuti z celého rozsahu vystoupení bez ohledu na to, zda se přihlásili na SQL nebo FoxPro. Ve skutečnosti jde totiž samozřejmě o jednu velkou konferenci, ale s pokrytím dvou tematických oblastí. Pro letošek tedy přicházíme s tímto pojetím:
  • obsah a rozsah jako loni  • zaměření na Visual FoxPro a SQL Server jako loni  • název letos jen jeden  • registrace letos po jedné cestě


Výroční událost, na kterou jste byli zvyklí, nebo kterou jste si coby příznivci SQL Serveru užívali loni poprvé, letos navštívíte pod názvem


DevCon, Praha 2009


Konferenci pořádáme stejně jako dosud ve spolupráci se společností Microsoft a s její finanční podporou. Díky tomu zatím nemusíme navyšovat vstupné, krize nekrize. Možná jste zaznamenali, že náš web vypadá teď hodně jinak, a tak vznikají i nové stránky pro konferenci. Plánujeme uveřejnit více informací a spustit registraci počátkem dubna. Jste-li lační po koncentrovaných informacích ze světa technologií Microsoftu s ještě širším záběrem, než je SQL Server, vývoj aplikací či Visual FoxPro, natolik, že nevydržíte čekat až do června, máte možnost naplánovat si ještě předtím výlet na TechEd.


Igor Vít


Comments (0)

Skip to main content