Okořeňte si vývoj pro IE8 a IE7


SpiceLogoSmall Jedním ze slabých míst prohlížeče Internet Explorer ve srovnání s konkurencí, zejména FF, byla obtížnost vytvářet jednoduchým způsobem pluginy. Jako autor první české knihy o programování v COM a COM+ tuto slabost plně chápu. Psát aplikace v jazyce C/C++ s využitím COMu není nic, co by dnes člověk rád dělal, nedej bože ve volné chvíli. Zejména v době, když máme k dispozici jazyky a frameworky, které tvorbu kódu významně zrychlují, ale zejména ve srovnání s COMem, odbourávají většinu školáckých chyb (správa paměti, uvolňování referencí apod.).

Neočekávejte podobný přístup jako má Mozilla, tedy NPAPI pro tvorbu pluginu v jazyce C nebo jeho skriptování pomocí npruntime. Naštěstí je nyní vývoj pro IE daleko lepší. Microsoft Technology Center v Německu navhlo manažovaný wrapper SpicIE pro tvorbu pluginů pro IE 7 a 8. Vytvoření triviálního pluginu se tak stává otázkou minut. Wrapper je navržen tak, že aplikace lze vytvářet i v volně dostupných edicích Visual Studia Express. Samotná knihovna SpicIE je šířena pod Microsoft Public License (Ms-Pl).

Pomocí SpicIE lze vytvářet celou řadu pluginů, které rozšiřujíc funkcionalitu IE. Zde jsou typické projekty:

  • IE browsing event handlers
  • IE toolbar tlačítka
  • IE menu položky
  • IE položky kontextového menu
  • IE explorer bars
  • IE toolbars

Pro běh aplikací musí být samozřejmě ve Windows instalován .NET Framework. To by dnes neměl být velký problém, protože pluginy budou fungovat ve všech nejpoužívanějších verzích .NETu – 2.0, 3.0 i 3.5. Minimálně jednu z nich najdete na každém počítači s instalovanými Windows.

Další informace můžete najít na stránkách projektu na MSDN nebo na blogu MTC, kde je umístěna dokumentace a příklady.

 

Dalibor Kačmář

Skip to main content