Představení .NET RIA Services


Přijďte na přednášku věnovanou představení .NET RIA Services, které zjednodušují tradiční přístup k vývoji n-vrstvých aplikací založených na asp.net a Silverlight. 
Pokud bychom měli definovat, čemu se .NET RIA Services věnují, můžeme použít marketingového pojmenování:
RIA Services poskytují programový model, který umožňuje psát aplikační logiku ve střední vrstvě aplikace a kontrolovat přístup k dotazům do datového zdroje. Zároveň pak poskytují podporu pro validaci dat a autentizaci integrovanou se Silverlight na klientské straně, avšak implementovanou na střední vrstvě aplikace.

Přednáška se koná 22. 4. od 18 - 20h v Praze v budově Microsoftu, přednáší náš MVP Jaroslav Jirava. Registrovat se můžete zde.

Markéta

Comments (0)

Skip to main content