zkušenosti s Windows 7, silverlight, Windows server 2008 ze všech stran a to není vše…


image001Je jaro a tak se zase rozjedeme na univerzity podělit se se studenty, učiteli a administrátory o čerstvé informace. Přijďte se podívat na jednu ze zastávek, které jsou zatím naplánovány v Pardubicích 26.3., Hradci Králové 9.4., Ostravě 16.4., Liberci 21.4. a Olomouci 23.4.. Hledáme další vhodné termíny v Praze (ČVUT), Brně (VUT) a Plzni (ZČU).

Podrobnosti k programu a přihlášení najdete na .NETstudent.cz

Filip


Skip to main content