Znáte .NET zpravodaj?


Jistě ano. Vyzpovídal jsem Michaela Juřka (Software architect, Microsoft) – jeho zakladatele. Zajímali mě jeho počátky,  současný stav, systém výroby a vše kolem něj. Co jsem se dozvěděl si zde můžete přečísfotkat i vy.


Jak dlouho již český .NET zpravodaj vychází?


První .NET Zpravodaj vyšel v dubnu 2001, tehdy pod poněkud kryptickým názvem „ISV Newsletter“. Databázi příjemců jsme udržovali v Accessu a o ochraně osobních údajů tehdy nikdo nevěděl nic. Někdy v roce 2002 byl přejmenován na „.NET Zpravodaj“. Zhruba v roce 2005 jsme přešli na celofiremní registrační systém a zpravodaj se stal českou mutací newsletteru „MSDN Flash“. Vzhledem k ošklivosti tohoto anglického názvu jsme si podrželi český název.


Jak často?


Zpravodaj vychází každý měsíc zhruba 10. den kalendářního měsíce. Výjimkou jsou prázdniny, kdy vychází dvojčíslo. Zpravodaj má tudíž každoročně 11 čísel.


Kde všude .NET zpravodaj vychází?


.NET Zpravodaj si může objednat kdokoliv kdekoliv na světě, ale vzhledem k tomu, že vychází v češtině, ne každý mu zcela porozumí. Obsah též sdílíme s našimi slovenskými kolegy, takže existuje též jeho slovenská verze, která se z 90% shoduje s českou.


Je v jednotlivých zemích vydání odlišné?


Ano, naprosto. Každé země má zcela ve své kompetenci jeho obsah i grafickou stránku. Společný je jenom systém registrací a rozesílky.


Jak vypadá průběh přípravy jednoho čísla?


V průběhu celého měsíce sbírám náměty, dostávám od svých kolegů tipy apod. Zhruba týden před vydáním vytvořím textový návrh jednotlivých příspěvků a odesílám jej ke zpracování. Texty je nutno zadat do systému na rozesílky a provést jazykovou korekci.


Příprava .NET zpravodaje zabere spoustu času. Myslíte si, že má .NET zpravodaj skutečně smysl?


Určitě. V mnoha průzkumech jsme si ověřili, že naši zákazníci a vývojáři vyžadují materiály v rodném jazyce, a to i přesto, že jazykové schopnosti populace vytrvale stoupají. Navíc v anglické mutaci je řada článků a oznámení, které nejsou relevantní pro české prostředí – čtenáři je pak oprávněně vnímají jako balast, který snižuje celkovou hodnotu zpravodaje.


Kde byste rád viděl .NET zpravodaj za 5 let?


Především bychom rádi viděli větší počet odběratelů .NET Zpravodaje. Proto se snažíme o pokrytí co nejširší a nejpestřejší škály témat tak, aby bylo ve Zpravodaji „pro každého něco“ – v tomto trendu chceme určitě pokračovat.


Ondřej Nádvorník


Windows User Group


Skip to main content