Unit Test Framework for Microsoft Silverlight 2


Pokud vás zajímá jak provádět testování aplikací v Silverlightu 2, tak kromě klasických testovacích nástrojů, jež jsou součástí Visual Studia, je dobré použít nový testovací framework pro Silverlight 2.0 aplikace.

Vlastní framework se nachází na adrese: http://code.msdn.microsoft.com/silverlightut/ a jeho zdrojové kódy jsou k dispozici na Codeplexu v rámci Silverlight Toolkitu.

Vše o testování Silverlight aplikací pomocí tohoto frameworku již popsal Jeww Wilcox (http://www.jeff.wilcox.name/topics/testing/), takže se nemusím opakovat

 

Happy Silverlight testing……

Michal N.

Skip to main content