Další zajímavá videa o VS 2010 (AJ)


Na Channel9 jsou k dispozici další videa zaměřená na novinky ve VS 2010 a .NET Frameworku 4.0

 

10-4 Episode 7- No More Planning Black Box – Ukazuje jak pomocí TFS 2010 ještě více zefektivnit práci v týmech či použití Excelu a Projectu ve spolupráci s TFS 2010.

10-4 Episode 8- Pure Client-Side Development with ASP.NET AJAX 4.0 – Zaměřeno na ASP.NET AJAX 4.0 a novinky v ADO.NET Data Services a jejich použití na straně klienta pomocí JavaScriptu.

10-4 Episode 9- Visual Basic 10 – Ukazuje některé z novinek ve VB 10 jako jsou Multiline Lambdas, Statement Lambdas, Collection Initializers, Array Literals a Implicit Line Continuation.

10-4 Episode 10- Making Web Deployment Easier – Novinky pro jednodušší nasazení webových aplikací jako je např. web one-click deployment

10-4 Episode 11- Bi-Directional Routing with ASP.NET WebForms 4.0 – Rozšíření ASP.NET Routing jež přišlo v rámci .NET Frameworku 3.5 SP1.

 

Michal N.

Skip to main content