Příprava aplikací na Windows Vista Certifikaci


Ve dnech 24.2. v Brně (http://msevents.microsoft.com/CUI/InviteOnly.aspx?EventID=EE-AA-39-11-6B-DF-F0-2D-71-60-E7-F5-F0-25-0B-E7&Culture=cs-CZ ) a 25.2. v Praze (http://msevents.microsoft.com/CUI/InviteOnly.aspx?EventID=EE-AA-39-11-6B-DF-F0-2D-74-0F-28-1A-2C-45-8F-8E&Culture=cs-CZ ) pořádáme školení zaměřené na přípravu aplikací pro Windows Vista Certifikaci.

V rámci semináře budete seznámeni s požadavky na aplikace, tak aby aplikace úspěšně prošli testem na Windows Vista Certified logo či jaká jsou úskalí pro vývojáře připravující aplikace pro Windows Vista.

Seminář není zajímavý jenom z pohledu přípravy aplikací pro Windows Vista, ale též pro přicházející “Windows 7”. Při přípravě nového operačního systému “Win7”, byl kladen důraz na to, aby aplikace splňující Windows Vista Certifikaci běželi na “Win7” bez zásahu do kódu.

Michal N.

Comments (0)

Skip to main content