Přednáška na téma Design patterns a .NET


Rád bych na svou přednášku pro WUG, která se koná 19.2. 2009 v Hradci Králové, pozval všechny .NET vývojáře, kteří si uvědomují, že psát dobře software není jen o tom používat nejnovější technologie. Má přednáška je totiž úvodem do světa návrhových vzorů – design patterns, které představují osvědčená řešení často opakovaných netriviálních problémů. I přestože jsou návrhové vzory technologicky nezávislé, budou ukázány konkrétní implementace některých vzorů pro platformu .NET. U implementací některých vzorů si také okrajově představíme zajímavé open-source technologie pro platformu .NET.


Více informací a možnost registrace zde : http://www.wug.cz/Aktuality/tabid/36/ctl/Detail/mid/492/ItemId/215/language/cs-CZ/Default.aspx


Petr Pušmvp


 


 


 


 


Skip to main content