Praktické cvičení – úvod do VSTS Database Edition


Ve třetím praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se seznámíte s nástroji pro podporu životního cyklu vývoje databází. Tyto nástroje vám umožňují řídit správu změn databázového schématu od návrhu až k nasazení a dále testování funkčnosti T-SQL konstrukcí.


Návod a vzorová řešení pro Visual Studio najdete v příloze.  • Vytvoření projektu a import schématu databáze

  • Definování nových objektů databáze

  • Synchronizace schémat databází

  • Generování testovacích dat

  • Testy jednotek pro testování uložených procedur

Již zveřejněná další cvičení:


CZ3 Introduction to Visual Studio Team System 2008 Database Edition.zip

Comments (3)
  1. Čtvrté cvičení se nevěnuje sjednocené edici Database+Development, ale speciální edici VSTS Test Edition.

  2. Páté cvičení je (alespoň po nějakou dobu) posledním v této řadě. Snažili jsme se vám představit technologie

  3. Nedávno jsem někde četl pěkné dělení vánočních dárků do tří kategorií. Dárky tvrdé (nejlepší, ideálně

Comments are closed.

Skip to main content