Praktické cvičení – úvod do VSTS Database Edition


Ve třetím praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se seznámíte s nástroji pro podporu životního cyklu vývoje databází. Tyto nástroje vám umožňují řídit správu změn databázového schématu od návrhu až k nasazení a dále testování funkčnosti T-SQL konstrukcí.


Návod a vzorová řešení pro Visual Studio najdete v příloze.  • Vytvoření projektu a import schématu databáze

  • Definování nových objektů databáze

  • Synchronizace schémat databází

  • Generování testovacích dat

  • Testy jednotek pro testování uložených procedur

Již zveřejněná další cvičení:


CZ3 Introduction to Visual Studio Team System 2008 Database Edition.zip

Comments (3)

  1. Čtvrté cvičení se nevěnuje sjednocené edici Database+Development, ale speciální edici VSTS Test Edition.

  2. Páté cvičení je (alespoň po nějakou dobu) posledním v této řadě. Snažili jsme se vám představit technologie

  3. Nedávno jsem někde četl pěkné dělení vánočních dárků do tří kategorií. Dárky tvrdé (nejlepší, ideálně

Skip to main content