Windows Live Search REST API


Vyhledávací služba Windows Live Search nově poskytuje i rozhraní REST. Zatím bylo možné používat jen webovou službu (SOAP), jejíž implementace je mnohem náročnější. Abyste mohli tuto službu využívat, je třeba si vytvořit AppID na stránce http://search.live.com/developers/createapp.aspx. Takto vygenerované AppID je třeba použít při každém volání služby.

Výstup do formátu JSON:

http://api.search.live.net/json.aspx?AppId={AppID}&Market=cs-cz&Query={dotaz}&Sources=web

Výstup do formátu XML:

http://api.search.live.net/xml.aspx?AppId={AppID}&Market=cs-cz&Query={dotaz}&Sources=web

Pokud chcete prohledávat více zdrojů, např. web a obrázky, stačí zdroje "sečíst":

http://api.search.live.net/xml.aspx?AppId={AppID}&Market=cs-cz&Query={dotaz}&Sources=web+image

Detailní popis Windows Live Search API 2.0 najdete na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd251056.aspx.

Štěpán

Skip to main content