WPF Toolkit – rozšíření WPF o nové ovládací prvky


WPF Toolkit jež je k dispozici na CodePlexu nabízí zajímavé rozšíření nabídky stávajících ovládacích prvků.

V první řadě se jedná o nový WPF DataGrid (http://windowsclient.net/wpf/wpf35/wpf-35sp1-toolkit-datagrid-feature-walkthrough.aspx), který umožňuje např. práci s detaily na úrovni řádků či automatické generování sloupců.

Toolkit Screenshot

Dalšími jsou ovládací prvky Calendar & DateTime Picker (http://windowsclient.net/wpf/wpf35/wpf-35sp1-toolkit-calendar-datepicker-walkthrough.aspx).

WPF Toolkit: Calendar & DatePicker Walkthrough Screenshot

Podpora pro práci s ovládacím prvekm Ribbon (http://windowsclient.net/wpf/wpf35/wpf-35sp1-ribbon-walkthrough.aspx).

Ribbon Screenshot

Pro použití Ribbonu ve svých aplikacích prostudujte si licenční ujednání na adrese: http://msdn.microsoft.com/en-us/office/aa973809.aspx

A posledním je Visual State Manager (http://windowsclient.net/wpf/wpf35/wpf-35sp1-toolkit-visual-state-manager-overview.aspx)

 

Je též připraven HOL pro bližší seznámení se s těmito novými ovládacími prvky (http://windowsclient.net/downloads/folders/hands-on-labs/entry76491.aspx)

 

Michal N.

Skip to main content