Praktické cvičení – profilování ve VS 2008


V dalším praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se můžete během cca 30 minut seznámit s nástroji pro profilování kódu. Tyto nástroje vám umožňují analyzovat výkonnost vašich aplikací a odpovědět dvě základní otázky:  • Kde tráví moje aplikace čas? Visual Studio Team System

  • Na co spotřebovává paměť a kolik?

Návod a vzorové řešení pro Visual Studio najdete v příloze.


Již zveřejněná další cvičení:


Analýza kódu (zde jsou i instalační instrukce pro všechna cvičení)Michael

CZ2 VSTS Code Profiling.zip

Comments (6)

  1. Ve třetím praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové

  2. Ve třetím praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se seznámíte

  3. Čtvrté cvičení se nevěnuje sjednocené edici Database+Development, ale speciální edici VSTS Test Edition.

  4. Páté cvičení je (alespoň po nějakou dobu) posledním v této řadě. Snažili jsme se vám představit technologie

  5. Nedávno jsem někde četl pěkné dělení vánočních dárků do tří kategorií. Dárky tvrdé (nejlepší, ideálně

Skip to main content