Získejte Visual Studio 2008 Team Suite (MSDN Premium) zdarma


Visual Studio 2008


Ráda bych vás upozornila na možnost, jak od našeho MVP na ASP.NET Roberta Hakena poměrně jednoduše získat výše uvedený produkt. Robert by rád shromáždil nové náměty pro své přednášky. Poměrně úspěšná byla jeho poslední přednáška o SQL mýtech, proto by rád sesbíral další mýty z programátorského světa. Pošlete mu takový námět (např. "Mýtus: Pokud neuvedu ORDER BY, výsledky budou v pořadí, jak jsou uloženy. Pravda: Pořadí záleží na execution planu a bez klauzule ORDER BY není předem definováno.") a budete zařazeni do slosování. Čím více mýtů, tím větší šance na výhru. Podrobné informace o soutěži získáte zde. Pospěšte si, soutěž končí 25. 9. 2008.


Markéta

Skip to main content