Windows Live FolderShare


Windows Live FolderShare je další služba umožňující synchronizaci dat a jejich sdílení.

Služba Windows Live Folder Share je k dispozici na adrese www.foldershare.com a vsoučasné době je v betě.

FolderShare funguje na trošku jiném principu než Live Mesh (Představení platformy Live Mesh). Live Mesh ukládá data do cloudu a jsou dostupné z webového desktopu kdykoliv, i když v danou chvíli není připojen žádný můj počítač do Mesh systému. FolderShare slouží ke sdílení dat mezi počítači, které jsou v danou chvíli připojeny do FolderShare systému.

Před prvním použitím je nutné instalovat klientskou aplikaci pro operační systémy Windows a Mac.

V rámci FolderShare si vybíráte lokální složky, které chcete synchronizovat (můžete tyto složky udělat jako osobní a nebo sdílené). Složky pro synchronizaci se vytvářejí v současné době pomocí webu.image

Po vytvoření složky pro synchronizaci je tato složka k dispozici jak na webu

image

tak i z klientské aplikace.

image

Pokud umístíme na lokálním počítači dokumenty do složky služby FolderShare, objeví se nám tyto dokumenty v Activity dialogovém okně. Toto okno slouží pro sledování stavu synchronizace našich dokumentů mezi úložištěm na webu a počítačem.

image

U jednotlivých počítačů je možné nastavit typ synchronizace. Buď automatická (výchozí nastavení), kdy se automaticky synchronizují všechny změny. Nebo on-demand, kdy se synchronizují pouze vybrané soubory.

Dalším možným nastavením na straně klienta je možnost Remote Access na počítač z webu. Toto nastavení umožňuje vzdálený přístup pouze na disky, nikoliv Remote Desktop Access jako u Live Mesh (Představení platformy Live Mesh).

image

Pokud chceme některou ze složek sdílet, stačí vybrat Invite Members u již vytořené složky, vložit e-mail a oprávnění.

image

Co se stane, když chci synchronizovat soubory z počítače, který není v danou chvíli přístupný? Vytvoří se pouze "zástupné" soubory.

 image

Ve chvíli, kdy se zdrojový počítač připojí do systému, dojde k jejich synchronizaci pomocí vytvořeného spojení peer-to-peer.

image

Folder Share je pěkný systém na on-line sdílení souborů mezi počítači, které jsou připojené v danou chvíli do internetu.

 

Michal Neuwirth

Skip to main content