Zářijové akce pro vývojáře v Brně


Chtěli bychom Vás pozvat na pět technických akcí, které se v září uskuteční v brněnském Microsoft Inovačním Centru.


Microsoft Innovation Center 

Ještě tento týden, ve čtvrtek 4. září 2008, proběhně setkání komunity Windows User Group Brno na téma Optimalizace SharePoint pomocí SharePoint Designeru. Ondřej Pasch na přednášce ukáže použítí WorkFlow při správě procesů, vytvoření vlastního pohledu na data s možností úpravy vzhledu, logiky a formátování a také propojení datových zdrojů a jejich připojení z jiných míst webové aplikace nebo z externího zdroje.


Čtvrtek 18. září 2008 se ponese ve znamení Přístupu k datům pomocí LINQ. Štěpán Bechynský představí v teoretickém úvodu novinky v C# 3.0 a Visual Basic 9.0, LINQ to SQL, LINQ to XML a v rámci praktického použití demonstruje například tvorbu RSS feedu z databáze, převod dokumentu Excel do HTML a mnohé další.


Internet Explorer 8 BetaTéhož dne (18. září 2008) večer bude Štěpán Bechynský přednášet na téma Internet Explorer 8 pro vývojáře a webdesignéry. Zájemci se tak dozvědí o kompaktibilitě IE8 se stávajícími aplikacemi, změnami v podpoře CSS a v manipulaci s DOM. Na programu budou také novinky pro vývojáře a autory (jako Webslice, Accelerators).


23. září 2008 se uskuteční přednáška Tomáše Havetty, MCT na WF, WCF, WorkFlow Services a BizTalk. Mezi témata bude patřit popis možností a ukázky Workflow Services, WF, persistence a změny za plného provozu, porovnání WF a BizTalku a další.


SQL Server 2008Zářijové kolo přednášek v Microsoft Inovačním Centru uzavřou 30. září 2008 Novinky v SQL 2008 . Michael Juřek a Michal Neuwirth se zaměří na novinky v relační části, infrastruktuře a administraci, práci s daty pomocí ADO.NET a podsystémech pro Business Inteligence.


Majka

Comments (0)

Skip to main content